Miksi svenska?

– infotainment om det svenska språket

Miksi svenska? är en föreställning i form av en lektion i svenska, skriven av komikern och författaren Alfred Backa. På ett underhållande och informativt sätt tar skådespelaren Mikael Andersson publiken med på en snabbfärd genom det svenska språkets historia i Finland. Med stöd av ett skojigt visuellt material reser vi från vikingatiden, genom förryskningen och språkstriderna, fram till dagens Finland. 

Miksi svenska? levandegör det svenska språket, ökar lusten hos eleverna att använda pokkaruotsi istället för pakkoruotsi och skapar en förståelse för vår plats i den nordiska gemenskapen.

Miksi svenska? är en interaktiv föreställning som riktar sig till finska högstadieelever och studeranden på andra stadiet. Föreställningen är delvis tvåspråkig och anpassar sig efter elevernas språkkunskaper. 

Premiär

17.11.2023

Spelperiod

17.11.2023 – 14.12.2023

Scen

NICKEN-scenen

Textning

Ingen textning

Föreställningar och biljetter

Skådespelare

Mikael Andersson

Mikael Andersson

Repertoar

Konstnärlig planering

Alfred Backa
Text
Kristofer Möller
Regi
Erik Salvesen
Scenografi
Janne Renvall
Kostym