Miksi svenska?

– infotainment om det svenska språket

Miksi svenska? är en föreställning i form av en lektion i svenska, skriven av komikern och författaren Alfred Backa.

På ett underhållande och informativt sätt tar skådespelaren Mikael Andersson publiken med på en snabbfärd genom det svenska språkets historia i Finland. Med stöd av ett skojigt visuellt material reser vi från vikingatiden, genom förryskningen och språkstriderna, fram till dagens Finland. 

Miksi svenska? levandegör det svenska språket, ökar lusten hos eleverna att använda pokkaruotsi istället för pakkoruotsi och skapar en förståelse för vår plats i den nordiska gemenskapen.

Miksi svenska? är en interaktiv föreställning som riktar sig till finskspråkiga högstadieelever och studeranden på andra stadiet. Föreställningen är delvis tvåspråkig och anpassar sig efter elevernas språkkunskaper. Miksi svenska? passar också utmärkt som en historielektion för svenskspråkiga elever eller för företagsgrupper.

Kontakta vår gruppförsäljningskoordinator Anna Korpikangas ifall du är intresserad av Miksi svenska?

anna.korpikangas@svenskateatern.fi, + 358 40 531 9110

Premiär

17.11.2023

Spelperiod

4.9.2024 – 13.9.2024

Scen

NICKEN-scenen

Längd

ca 1 h 10 min, ingen paus

Textning

Undantagsvis textas föreställningen inte.

Biljettpris: 19 € / elev, studerande

Föreställningar och biljetter

Mikael Andersson

Mikael Andersson vill stärka finskspråkiga ungas identitet med föreställningen Miksi svenska?

Skådespelaren Mikael Andersson är redo att ensam på scenen ta emot finskspråkiga elever på Svenska Teatern med föreställningen Miksi svenska?. Det är inte första gången han spelar teater för finska elever. Turnéföreställningen Hurra en Hurri hade samma syfte som Miksi svenska?, men nu är skillnaden att eleverna kommer till Svenska Teatern.

Konstnärlig planering

Alfred Backa
Text
Kristofer Möller, Mikael Andersson
Textbearbetning
Kristofer Möller
Regi
Erik Salvesen
Scenografi
Fanny Penttinen
Föreställningsgrafik