Pris och stipendier som delas ut av Svenska Teatern

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern delar varje år ut olika pris och stipendier för att främja den svenskspråkiga scenkonsten i Finland. För att nominera pristagare eller ansöka om stipendier se närmare information nedan.

Priset Skillnaden

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd delar varje höst ut ett pris åt en person eller grupp, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak.

Vinnaren av Priset Skillnaden 2022 var Marit Berndtson. Nomineringar för priset 2023 tas emot from 1.4.2023.

Prissumman, som under åren 2018-2022 varit 10.000 euro, har en del år delats mellan två pristagare. Priset delas ut från avkastningen på Gerda Wredes och Runar Schaumans fond.

Stipendier

Stipendier våren 2023 för professionellt verksamma inom scenkonst på svenska i Finland

Ansökningstiden har gått ut 21.3.2023