Pris och stipendier som delas ut av Svenska Teatern

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern delar varje år ut olika pris och stipendier för att främja den svenskspråkiga scenkonsten i Finland. För att nominera pristagare eller ansöka om stipendier se närmare information nedan.

Priset Skillnaden

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd delar varje höst ut ett pris åt en person eller grupp, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak.

Vinnaren av Priset Skillnaden 2023 var Stina Engström och Gabriele Alisch.

Prissumman, som under åren 2018-2022 varit 10.000 euro, har en del år delats mellan två pristagare. Priset delas ut från avkastningen på Gerda Wredes och Runar Schaumans fond.

Stipendier

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern lediganslår stipendier för:

Stipendier till det öppna scenkonstfältet våren 2024 för professionellt verksamma inom scenkonst på svenska i Finland 

Stipendierna är i första hand avsedda för kompetenshöjande utbildning eller fortbildning som tex sång- eller danslektioner, olika slags kurser relaterade till skådespeleri osv. 

Sista ansökningsdag: 31.3.2024

Länk till ansökan: https://svensk.is/stipendium24

Frågor? Kontakta Stipendienämndens sekreterare Monica Jansson-Olenius: ring 050 448 5505 eller skriv till stipendier@svenskateatern.fi