Pris och stipendier som delas ut av Svenska Teatern

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern delar varje år ut olika pris och stipendier för att främja den svenskspråkiga scenkonsten i Finland. För att nominera pristagare eller ansöka om stipendier se närmare information nedan.

Priset Skillnaden

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd delar varje höst ut ett pris åt en person eller grupp, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak.

Nu är det dags att nominera en ny pristagare. Var med och föreslå!
Ifall du nominerar en grupp bör det i nomineringen framgå vilka personer som ingår i gruppen eftersom priset endast kan delas ut till fysiska personer.

Nominera via formuläret här nedan senast 16.10.2022.

Prissumman, som under åren 2018-2021 varit 10.000 euro, har en del år delats mellan två pristagare. Priset delas ut från avkastningen på Gerda Wredes och Runar Schaumans fond.

Stipendier

Stipendierna nedan kan sökas av professionellt verksamma inom scenkonst på svenska i Finland samt av svenskspråkiga studerande inom scenkonst i Finland.

Sista ansökningsdagen är 21.10.2022 kl. 23.59.

Stipendier ur Nanny Westerlunds fond

Stipendier ur Nanny Westerlunds fond kan sökas för utbildning, fortbildning eller allmän förkovran i ett rikt och mångsidigt scenspråk inkluderande god textbehandling, röstvård eller nyskriven dramatik.

Kan sökas av Professionellt verksamma inom scenkonst på svenska i Finland.

Stipendier ur Karin Brunous stipendiefond

Stipendier ur Karin Brunous stipendiefond kan sökas för utbildning, fortbildning eller allmän förkovran.

Kan sökas av professionellt verksamma inom scenkonst på svenska i Finland.

Stipendier ur Friherrinnan Hanna Wasastjernas fond

Stipendier ur Friherrinnan Hanna Wasastjernas fond kan sökas för utbildning, fortbildning eller allmän förkovran.

Kan sökas av svenskspråkiga studerande inom scenkonst i Finland.