Pris och stipendier som delas ut av Svenska Teatern

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern delar varje år ut olika pris och stipendier för att främja den svenskspråkiga scenkonsten i Finland. För att nominera pristagare eller ansöka om stipendier se närmare information nedan.

Priset Skillnaden

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd delar varje höst ut ett pris åt en person eller grupp, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak.

Vinnaren av Priset Skillnaden 2022 var Marit Berndtson. Nomineringar för priset 2023 tas emot from 30.9.2023.

Prissumman, som under åren 2018-2022 varit 10.000 euro, har en del år delats mellan två pristagare. Priset delas ut från avkastningen på Gerda Wredes och Runar Schaumans fond.

Stipendier

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern lediganslår stipendier för:

Utbildning, fortbildning eller allmän förkovran inkluderande röstvård och nyskriven dramatik. 

Stipendierna kan sökas av Professionellt verksamma inom scenkonst på svenska i Finland och Svenskspråkiga studerande inom scenkonst i Finland.

Stipendiernas medel kommer ur Nanny Westerlunds fond, Karin Brunous stipendiefondFriherrinnan Hanna Wasastjernas och Nicken Rönngrens donationsfond samt den sammanslagna minnesfonden för Gerda Wrede, Runar Schauman, Erik Lindström, Kerstin Nylander, Erik Fröling och May Pihlgren.

Sista ansökningsdag: 31.10.2023

Länk till ansökan: svensk.is/stipendium


Mera information fås av Stipendie- och fördelningsnämndens sekreterare Monica Jansson-Olenius:

stipendier@svenskateatern.fi /  telefon 050 448 5505