Pris och stipendier som delas ut av Svenska Teatern

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern delar varje år ut olika pris och stipendier för att främja den svenskspråkiga scenkonsten i Finland. För att nominera pristagare eller ansöka om stipendier se närmare information nedan.

Priset Skillnaden

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd delar varje höst ut ett pris åt en person eller grupp, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak.

Prisutdelning

Nomineringstiden har löpt ut (16.10.2022) och priset delas ut på Cefistos teaterdagar i Helsingfors den 21-22.11.2022.

Prissumman, som under åren 2018-2021 varit 10.000 euro, har en del år delats mellan två pristagare. Priset delas ut från avkastningen på Gerda Wredes och Runar Schaumans fond.

Stipendier

Stipendier kan sökas av professionellt verksamma inom scenkonst på svenska i Finland samt av svenskspråkiga studerande inom scenkonst i Finland.

Ansökning av stipendier

Ansökningstiden för hösten 2022 har gått ut och Stipendie- och fördelningsnämndens beslut har skickats ut till dem som ansökt.

Nästa ansökningsrunda infaller på våren 2023, mera information i slutet av februari.