Svenska Teaterns verksamhet idag

Svenska Teatern är den svenska nationalscenen i Finland. Vårt uppdrag är att utöva och utveckla scenkonst på svenska som en del av den nordiska kulturen. Vi har en inkluderande repertoar och gör teatern tillgänglig för alla.

Det ståtliga vita teaterhuset ligger i centrum av Helsingfors. Tre scener erbjuder teater i alla smakriktningar. Stora scenen med ca 545 åskådarplatser, AMOS-scenen med plats för upp till 120 beroende på pjäs och scenografi, samt NICKEN-scenen – en mindre scen med 70 sittplatser.

Som nationalscen ger teatern en bred repertoar som riktar sig till alla. Drama, nyskrivet, inhemskt, klassiker, musikaler, barnteater – det finns inte en genre som inte har spelats på Svenska Teatern.

Våra värden är ansvarsfullhet, uppmuntran, samhörighet, tillit, ärlighet och respektfullhet.


I medeltal producerar Svenska Teatern 8-10 pjäser per år. Därtill kommer gästspel och samproduktioner med andra teatrar eller fria teatergrupper.

I likhet med de flesta andra fasta scener får Svenska Teatern understöd för verksamheten från både staten och kommunen, dvs. Helsingfors stad.

Teatern har ca 120 fast anställda varav 15-20 är skådespelare. Därtill varierar antalet frilansare per produktion.

Publikarbetare Juulia Björn och Noona Leppinen.

Inblickar i teaterkonsten

Teaterns mångsidiga publikarbete är inkluderande och riktar sig till en bred målgrupp, allt från den med mindre erfarenhet av teater till den teaterbitna allätaren, ensam eller i grupp. Vi erbjuder evenemang på alla våra tre scener.

Via våra evenemang, workshops, diskussioner och kulissturer får du veta mera om teatern. Inblickarna kan också utgå ifrån scenkonst i stort och skapa tillfällen där publiken själv blir konstnärer.

Vi anpassar också vårt utbud enligt behov och önskemål. Hur kunde ert teaterbesök bli en helhetsupplevelse med minnen för livet? 

Kontakta våra teaterpedagoger Domnike Himonas och Noona Leppinen för bokningar, förfrågningar eller samarbeten genom e-post förnamn.efternamn@svenskateatern.fi eller via teaterns telefonväxel 09-616 211.

Teaterchef Joachim Thibblin.

Teaterchefens hälsning

Det finns flera studier som påvisar att teater gör gott för vår hälsa. I den gemensamma upplevelsen och i kommunikationen mellan scen och salong uppstår en växelverkan som nästan går att ta på.

Den konstnärliga processen och effekterna av levande teater är kanske ännu viktigare i dagens värld, där vi omges av sociala medier, digital teknik, fulla kalendrar och skärmar var vi än rör oss. Det som gör oss särskilt gott är det livslevande berättandet från mänska till mänska. Att vara fullt närvarande tillsammans med andra människor, utan störningsmoment, är guld värt för vårt välbefinnande. Teater ger också en värdefull möjlighet att få ha roligt och att skratta tillsammans. Det befriande skrattet gör oss så gott. 

Teater hjälper oss att se saker ur ett annat perspektiv än ur våra egna erfarenheter. Vi upptäcker det mänskliga tillsammans och får nya insikter. Teatern erbjuder en känsla av att du inte är ensam med dina problem. Teater kan ge röst åt dem som inte blir hörda. Vi förstärker upplevelsen genom att erbjuda diskussioner och program genom publikarbeten som ger fördjupning i de ämnen vi berör.

Teater hjälper oss också att förstå andra genom att vi förmedlar känslomässiga och intellektuella situationer som kanske inte uppstår i våra personliga liv. Levande teater lockar till dialog och möjlig social förändring. Vi kan studera samhällsproblem och försöka hitta lösningar. Tillsammans kan vi bidra till ett samhälle där vi lyssnar till olika synvinklar.

Ni kära publik stöder kulturen genom att ta del av vårt breda utbud. Välkommen att uppleva teatern tillsamman med oss!

Teaterchef Joachim Thibblin

Teater är livsviktigt

Teaterchef Joachim Thibblin