Svenska Teatern

Svenska Teatern har en lång och anrik historia. 1866 invigdes det nuvarande teaterhuset. Vi firade vårt 150-årsjubileum under hösten 2016 och hela 2017 då Garantiföreningen för Svenska Teatern fyllde 150 år. Samtidigt firade Finland 100 år. 

Teaterns historia

Det har funnits en teater vid Skillnaden sedan 1860. Huset har genomgått många dramatiska skeden och stora förändringar. De ursprungliga ritningarna gjordes av den svenska ingenjören Georg Theodor Chiewitz. Den första teaterns historia blev kort. I den brand som utbröt 8 maj 1863 förstördes byggnaden totalt. Kvar stod bara de halvcirkelformade murarna, som ännu ger byggnaden dess karaktäristiska form. Visserligen hade teaterns arkitektur aldrig varit särskilt uppskattad – huset förliknades vid ”en stor sköldpadda som krupit upp för att sola sig i Esplanadens grönska” – men branden upplevdes ändå av Helsingfors teaterpublik som en katastrof.

Redan i oktober 1866 stod ett nybyggt teaterhus färdigt, nu i en något smäckrare utformning och med den ryske arkitekten Nikolaj Benois’ vackra salong i guld och rött som byggnadens hjärta. Salongen har klarat sig relativt oförändrad genom alla de ombyggnadsskeden som teatern genomgått sedan dess.

Också Benois’ teaterbyggnad blev under decenniernas lopp för liten och svarade inte längre mot de höjda kraven. Myndigheterna hotade upprepade gånger att stänga teatern på grund av brandfaran. Under spelåret 1935-1936 moderniserades huset därför radikalt under ledning av arkitekterna Eero Saarinen och Jarl Eklund. Eero Saarinens far, Eliel Saarinen, hade redan tjugo år tidigare varit involverad i projektet, som då av ekonomiska orsaker lades på is. Huset förstorades nu med två sidoflyglar. Fasaden blev avskalat enkel.  ”Svenska Teatern är vacker som en pansarkryssare” uttryckte sig en bedömare i samband med invigningen i september 1936. 

Följande genomgripande renovering, som genomfördes under 1980-talet, gjordes i etapper så att arbetena i huvudsak pågick under somrarna, varför de inte påverkade teaterns verksamhet i nämnvärd grad. 1991 då huset firade sitt 125-årsjubileum tog fasaden ett steg tillbaka mot sitt ursprungliga utseende, då fönstren i bottenvåningens rundel öppnades igen och bl.a. möjliggjorde caféverksamhet i huset.

Teaterhusets historia – från Engel till Ahlman