Platskarta för Stora scenen

Stora scenens platskarta. Beskrivning av sikten från platserna i de olika priskategorierna på Stora scenen:

A kategori – obehindrad sikt till scenen
B kategori – god sikt till scenen, i vissa fall syns inte alla delar av scenografin/regin
C kategori – mycket begränsad sikt till scenen

Platserna på AMOS- och NICKEN-scenerna är onumrerade.