Mikael Andersson vill stärka finskspråkiga ungas identitet med föreställningen Miksi svenska?

15.8.2023 Nyheter

Svenska Teaterns Mikael Andersson är redo att ensam på scenen ta emot finskspråkiga elever på Svenska Teatern med föreställningen Miksi svenska?.
Föreställningen är som en dramatiserad undervisning, säger Andersson. Det är inte första gången han spelar teater för finska elever. Turnéföreställningen Hurra en Hurri hade samma syfte som Miksi svenska?, men nu är skillnaden att eleverna kommer till Svenska Teatern.

Mikael Andersson


Mikael Andersson hör till de skådespelare som längst varit en del av den fasta ensemblen på Svenska Teatern. Vi har sett honom spela starka karaktärsroller i pjäser som Ett möte i Köpenhamn och Art. Men också i och musikaler och komedier som Mary Poppins och Evigt ung.
Andersson hade länge Svenska Teaterns rekord i antal föreställningar när han drog land och rike runt med sin enmansteater Hurra en Hurri. Det var en föreställning som spelades för finska skolklasser med syftet att sprida kunskap om finlandssvenskarnas identitet och det svenska språkets ställning i Finland.

Jag kände mig som en missionär. Jag var på orter där de aldrig kommit i kontakt med en finlandssvensk. De upplevde mig som spännande, intressant och exotisk. Och därför kom eleverna väldigt gärna och pratade med mig efter föreställningen. Det var tydligt att de tyckte om mitt besök.

Andersson blev ett ansikte som fick representera en finlandssvensk. Ett plus i kanten var att han också var känd från tv-serierna Metsolat, Hovimäki och Tuliportaat. Andersson berättar hur han ibland mottagits nästan som en kung då han gästade alla finska orter.

– Genom att känna till vår historia kan vi gå vidare

Nu ser han fram emot att igen få möta nya finsktalande skolklasser på Nicken-scenen.

Svenska Teatern vill denna gång ta emot eleverna i huset för att de skall få se den vackra nationalscenen inifrån. Ett hus som också är en viktig del av den finska historien.  

– För att komma fram till svaret på Miksi svenska? så går vi genom Finlands gemensamma historia med Sverige. Det finns ibland en uppfattning om att Sverige har erövrat Finland genom krig och så vet ju vi att inte var fallet.

– Det är viktigt för människan att få kunskap om historia över huvud taget. För att hitta oss själva och komma framåt i livet bör vi känna till vår historia. Det hjälper oss att bli medvetna och komma vidare. Jag tror därför att vi kan öka intresset bland eleverna för det svenska språket genom att just berätta om vår historia.

Mikael Andersson har spelat teater för tusentals elever.

”Svenskan är varken det enda eller bästa språket”

Mikael Andersson vill betona att han gärna blir du med eleverna så att de kan känna sig trygga i rummet. Meningen är att etablera ett förtroende och väcka deras nyfikenhet och lust att utforska mer om oss finlandssvenskar och vårt språk. Och han gör det gärna med en stor dos humor.  

– Det är en rikedom att kunna andra språk. Du blir en mycket mångsidigare människa och det öppnar så mycket mer möjligheter. Det kan väl inte på något sätt vara hämmande att lära sig svenska som vissa politiker vill påstå.
Finland är en del av Norden och vi har levt länge tillsammans. Det är redan djupt rotat i vår identitet. – När jag pratar med unga så poängterar jag ofta att det handlar inte om att svenskan är det enda språket eller det bästa, det är helt enkelt bra att kunna flera språk. Och om vi lämnar bort det svenska språket i Finland blir vi ensamma här i Norden. Vart hör vi då?

Att Andersson är engagerad i föreställningen går inte att ta miste på. Han ser att det är en viktig uppgift att få vara med och sprida kunskap.

– Det finns länder som har fler språk än Finland, där man medvetet storsatsar på övriga inhemska språk för det har visat sig att det höjer på bruttonationalprodukten, men också ger ett tillskott för den privata människans plånbok. Jag hoppas att man i Finland kunde ta mall av länder som Kanada, Schweiz och Belgien där man ser fler språk som en tillgång, säger Andersson.

Ett lillebrorskomplex som gått i arv

Andersson tycker också det är roligt att han i pjäsen får ta upp hur många olika svenska dialekter det finns i Finland. Det är ofta nytt för många finskspråkiga.

Mikael Andersson säger att han funderat mycket på de fördomar som finns och om de nya uppgifter som stått i media att intresset för det svenska språket i Finland minskar.

– Jag frågade en gång elever varför det finns en sån där stämning att ´varför måst vi lära oss svenska´? Så funderade de en stund och svarade att det nog kommer hemifrån. Det var en gymnasieelev som sa att det nog kommer från tiden då Sverige var en stormakt och att det är ett lillebrorskomplex som gått i arv. Jag tycker det är fint att en gymnasieelev ville komma fram till mig och säga de här sakerna.

I det här landet som befinner sig i det här världsläget så behöver vi varandra mer än någonsin här i Norden. Och trots det finns det extrema åsikter om vårt svenska språk eller att vi inte skall lära oss svenska i skolan. Därför är det viktigt att vi gör Miksi svenska?Boka in en grupp till Miksi svenska?

– Pokkaruotsi istället för pakkoruotsi!

Infotainment om det svenska språket, riktad till finskspråkiga elever.