Organisation

Garantiföreningen för Svenska Teatern rf

Joakim Åberg, ordförande/puheenjohtaja 
Ville Sandqvist, vice ordförande/varapuheenjohtaja 
Alexander Bargum 
Patrick Henriksen (Artistföreningens representant/edustaja) 
Inka Hietala Sadian 
Astrid Huopalainen
Sami Kallinen 
Anna Pashley (Artistföreningens representant/edustaja) 
Dimitri Qvintus

Adjungerade ledamöter/Lisäjäsenet: 
Lina Jonasson (Backstage representant/edustaja) 
Anne Kaukonen (Backstage representant/edustaja) 

Stiftelsens styrelse

Johan Aalto, ordförande/puheenjohtaja 
Eduard Paulig, vice ordförande/varapuheenjohtaja 
Christian Borgström
Kaj Hedvall
Alexandra Therman-Londén