Regler för utlottning

Regler för utlottning, daterad 29.9.2021 

1. Arrangör för utlottningen är Garantiföreningen för Svenska Teatern rf, FO-nummer 0211103-8, adress Norra Esplanaden 2, 00130 Helsingfors. 

2. Alla privatpersoner kan delta i utlottningen, förutom personalen och deras familjer på de företag, som är involverade i arrangemangen. Privatpersoner kan delta i utlottningen bara en gång. 

3. Om sociala medier används i utlottningen åtar sig den deltagande personen att följa åldersgränser för sociala medier och andra användarvillkor. 

4. Deltagande i utlottningen sker genom att följa reglerna som meddelats i tävlingen och/eller genom att ange kontaktuppgifter på det sociala mediekontot som förvaltas av Svenska Teatern, eller på formuläret på www-hemsidan. 

5. Om vinnaren inte kan kontaktas via de kontaktuppgifter som anges i samband med deltagandet inom en vecka efter tävlingens slut, kan en ny vinnare utses. 

6. Olika pris lottas ut bland dem som deltar i utlottningen. Prisen kan inte omvandlas till kontanter. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta de anmälda prisen med andra motsvarande. 

7. De kontaktuppgifter som erhålls i samband med utlottningarna, används för att leverera prisen samt för utveckling av marknadsföring och kundtjänst. 

8. Prisen levereras på arrangörens bekostnad endast till adresser i Finland. Mottagaren av prisen ansvarar för alla andra möjliga kostnader relaterade till användningen av de erhållna prisen. 

9. Arrangören är inte ansvarig för någon förlust eller kostnad som bevisligen eller påstås uppstå, direkt eller indirekt, till följd av deltagande i utlottningen eller av att ta emot eller använda prisen. Arrangören är inte ansvarig för tekniska fel eller andra orsaker som kan förhindra eller försvåra en persons möjlighet att delta i utlottningen. 

10. Arrangören åtar sig att betala eventuella skatter på de pris som nämns i dessa regler. 

11. Alla deltagare i utlottningen samtycker till att följa dessa regler och arrangörens beslut. 

12. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.