Cancelkulturens två ansikten

19.1.2024 Nyheter

Med cancellering menas att bojkotta en person, en institution eller ett företag som man tycker står för något oetiskt. I värsta fall blir den cancellerade utfryst från det övriga samhället – i bästa fall kan det lära oss att förlåta och öka rättvisan.

Termerna cancelkultur och cancellering uppstod i USA 2013 när uttrycket ”You are cancelled” från realityserien ”Love & Hip Hop” började spridas. I Finland började man tala om cancellering i synnerhet i samband med #metoo-rörelsen 2017.

Det finns flera olika definitioner på cancelkulturen, säger Kata Kyrölä, biträdande professor i medieforskning vid University College London. Å ena sidan är cancellering bojkott, vilket inte är något nytt fenomen. Cancellering kan innebära att man på gräsrotsnivå protesterar mot olika saker, produkter, stater eller människor. Å andra sidan hänvisar termen cancellering till en samtalskultur, där man förminskar allt en människa gör på grund av ett eller flera misstag hon begått.

Social utfrysning

Kyröla menar att cancelleringen vittnar om ett ojämlikt samhälle, där många upplever att rättssystemet inte ger dem tillräcklig rättvisa. Samtidigt hänger cancelkulturen ihop med en trend med offentliga offer.

”De som har makten får ofta uppmärksamhet genom att hävda att de är offer.”

Som exempel nämner Kyröla Donald Trump och J.K. Rowling. I själva verket har de inte blivit cancellerade, eftersom Trump kan vinna det kommande presidentvalet och Rowlings bokförsäljning inte verkar har minskat väsentligt.

”Om man verkligen ska kunna tala om cancellering krävs det att en person blir utfryst såväl på ett yrkesmässigt som på ett socialt plan, och att andra verkligen undviker hen.”

Mognad och förlåtelse centrala

Cancelkulturen är aktuell i Svenska Teaterns pjäs Läkaren, som har premiär i februari. Läkaren Ruth Wulff, som är specialist inom sitt område, möts av kritik i arbetet. Det leder till en ursinnig klappjakt i medier och intensiv förföljelse i sociala medier. Cancelkulturen, eller rädslan för den, blir ett redskap i en samhällelig maktkamp.

”Det är brännande aktuellt att fundera på hur vi kan skärskåda samhällets gamla strukturella problem på nytt. I den här krävande processen behöver man lyfta fram enskilda personer i maktposition som fortfarande agerar enligt gamla mönster. Det är en väldigt relevant fråga hur man gör det på ett sätt så att vi lär oss något, kan förlåta och uppnå förändring”, säger pjäsens regissör Saana Lavaste och fortsätter:

”Problemet med cancelkulturen är att den sällan möjliggör förlåtelse. Frågan om förlåtelse är central också i pjäsen: Hur kan vi få förlåtelse och hur kan vi växa?”

Den positiva sidan med de vittgående samhälleliga strömningarna bakom cancelkulturen är att de marginaliserade rösterna kan komma till tals och utmana dominerande synsätt.

”All kritik mot makthavare är inte cancellering, utan en nödvändig utmaning för att utveckla maktstrukturerna. Ingen vill väl leva i ett samhälle som inte kräver ansvar av människor med makt”, resonerar Lavaste.

Läkaren

En thriller om makt, etik och cancelkultur

Läkaren är ett fängslande nutidsdrama med drag av TV-världens thrillers och sjukhusserier. Pjäsen är skriven av den framstående brittiske dramatikern Robert Icke och regisseras av Saana Lavaste.
Nordisk urpremiär på Svenska Teatern 7.2.2024.

Läs andra artiklar om Läkaren

Nyheter 30.10.2023

Blinda fläckar leder till maktmissbruk  

Maktmissbruk sker oftast i en hierarkisk miljö och där rädslan för konflikter är stor. Genom att vara lyhörd, föra en dialog och genom att inte ha bråttom bidrar man till att driva maktutövningen i rätt riktning, säger Läkarens regissör Saana Lavaste och bipoc-konsulten Elina Izarra.
Nyheter 5.12.2023

Etiken förverkligas vid sjukbädden

I Finland framhäver läkarnas etiska regler läkarens skyldighet att i all sin verksamhet hysa respekt för det mänskliga och för livet. Läkaren ska också bemöta sina patienter likvärdigt, rättvist och utan diskriminering.- Etik är framför allt vad som händer i vårdarbetet vid sjukbädden, säger läkaren och författaren Anneli Vainio.