Etiken förverkligas vid sjukbädden

5.12.2023 Nyheter

De viktigaste frågorna kring människovärdet avgörs i själva vårdarbetet. Men också när resurserna ska fördelas gör vi viktiga etiska val.

I Finland framhäver läkarnas etiska regler läkarens skyldighet att i all sin verksamhet hysa respekt för det mänskliga och för livet. Läkaren ska också bemöta sina patienter likvärdigt, rättvist och utan diskriminering.

Anneli Vainio

  

En etisk fråga som berör vården och som diskuterats i media på sistone har varit en rasistisk diskussion i en sluten Facebookgrupp för läkare. Enligt läkaren och författaren Anneli Vainio är det här inget nytt fenomen. Hon har arbetat inom vården sen 1970-talet. 

– Tyvärr har det varit vanligt att tala om till exempel ’zigenare’. Dessutom talar man ofta i en nedlåtande ton om utslagna människor, säger hon. 

Det som ändå stärker ett mer etiskt förhållningssätt är att man på senare år betonat vårdpersonalens sociala kompetens. Sjukskötarna har under de senaste decennierna fått utbildning i sociala färdigheter, och numera får även läkarna det.  

Också samhällsdiskussionen om resurserna inom vården gör att ämnet är aktuellt. 

Visst finns det resurser i vårt samhälle, men hur vi använder dem är en etisk fråga.

Etik handlar om möten

Vårdbranschens etiska frågeställningar lyfts också i och med Svenska Teaterns Nordenpremiär av pjäsen Läkaren i februari. Frågeställningarna handlar om liv och död, individens rätt till abort och läkarens rätt att fatta beslut om en döende patient. 

– En central del av den etiska problematiken i pjäsen är när identitetspolitik och vetenskapliga frågor krockar, säger pjäsens regissör Saana Lavaste

I pjäsen vårdar läkaren Ruth Wolff en ung flicka som gjort en hemabort och som fått en livshotande blodförgiftning. Föräldrarna vill att dottern ska få sista smörjelsen, men Wolff vägrar ge den katolska prästen tillträde till sjukhuset.  

– I Finland har vi ett annat läge, eftersom man här inte får ge ett över 12 år gammalt barns patientuppgifter till föräldrarna utan barnets tillåtelse. Därför görs det i praktiken inga hemaborter här, eftersom aborter kan utföras på sjukhus utan att någon annan behöver få veta det, säger Anneli Vainio. 

I pjäsen lyfts frågan ifall Ruth Wolffs handlande styrs av rädsla för att flickan ska inse att hon håller på att dö om hon får sista smörjelsen. I Finland utgår den palliativa vården från att en själavårdare från patientens eget trossamfund får tillgodose patientens existentiella och andliga behov. 

Anneli Vainio, som har grundat hospicet Terhokoti, ser bemötandet av den döende människan som en av de viktigaste etiska frågorna.

– I mitt jobb på olika sjukhus har jag varit med om tillfällen där varken någon på den allmänmedicinska sidan eller inom specialsjukvården, berättat för en gammal människa med flera sjukdomar, att hon håller på att dö.

Anneli Vainio, läkare och författare

I Finland är etiska frågor starkt förknippade med stor självbestämmanderätt. Även om eutanasi inte är tillåtet, har en vuxen människa beslutsrätt över sitt liv och sin död. 

– Alla patienter som är förmögna att fatta beslut i sina egna ärenden har enligt patientlagen från 1992 rätt att tacka nej till all vård, även om det förkortar ens liv”, säger Vainio och fortsätter: ”När det gäller barn är situationen lite annorlunda. Då väger läkarens ord tyngre än föräldrarnas vid till exempel blodtransfusioner, eftersom föräldrarnas åsikter inte får äventyra barnets liv. 

Enligt Vainio handlar vårdarbetets etik framför allt om de stora frågorna kring människovärdet. Hon har behandlat ämnet i sin essäsamling Kohtaamattomuus

– Etik är framför allt vad som händer i vårdarbetet vid sjukbädden.

Läs fler artiklar med koppling till föreställningen Läkaren

Blinda fläckar leder till maktmissbruk

Anna Hultin och Izabella Sterling

Läkaren

En thriller om makt, etik och cancelkultur

Läkaren är ett fängslande nutidsdrama med drag av TV-världens thrillers och sjukhusserier. Pjäsen är skriven av den framstående brittiske dramatikern Robert Icke och regisseras av Saana Lavaste.
Nordisk urpremiär på Svenska Teatern 7.2.2024.