Bella och Willjam mottog Axel Slangus stipendiet 2024

14.5.2024 Nyheter

Grattis till stipendiet! Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern premierar varje vår två studerande från Teaterhögskolan med ett stipendium ur Axel Slangus fond. I år går stipendierna till Bella Paasimäki och Willjam Tigerstedt. Diplom delades ut av teaterchef Joachim Thibblin på teaterns årliga vårkaffe.

I år går stipendierna till Bella Paasimäki och Willjam Tigerstedt med följande motivering:

Bella Paasimäki och Willjam Tigerstedt har under sina kandidatstudier utvecklat förmågan att ta gemensamt ansvar samt att ta ansvar för sig själv och sitt eget lärande.

De har lärt sig att stå på egna ben, utan att ignorera andra, och att uttrycka sig djärvt och direkt. De är fast beslutna att utveckla sig själva som skådespelare men framför allt att utveckla scenkonsten och de förstår att teater inte görs ensam utan alltid tillsammans.

Detta engagemang tar sig olika uttryck beroende på projektet. Både Bella och Willjam är intresserade i och aktiva med de bredare produktionsstrukturerna och kontexter, vare sig det gäller Konst-universitets studentkår eller det fria scenkonstfältet. Bella och Willjam är envisa och egenartade skådespelarstuderande, som har lärt sig att äga sin scen och njuta av det.”

I starkt motljus fotograferades Bella och Willjam framför porträttet av Axel Slangus, som hänger vi uppgången till publikcaféet på höger sida.

Axel Slangus

Skådespelaren Axel Slangus hörde till den banbrytande första generationen av inhemska skådespelare vid Svenska Teatern i Helsingfors, där han var anställd under största delen av sin karriär. Med sin mång­sidiga begåvning bidrog han till att höja anseendet hos den finlandssvenska scenkonsten. Genom sina tolkningar av nationell dramatik och sin verksamhet inom finsk film blev han därtill en brobyggare mellan finsk och svensk teater i Finland. Han gjorde även vägande insatser dels som regissör dels som lärare vid Svenska teaterns elevskola.

Under sin femtio år långa karriär gjorde Axel Slangus enbart för sin huvudsakliga arbetsgivare, Svenska Teatern, över 250 roller. Därtill hade han under 1925–1961 ett tjugotal regiuppdrag vid samma teater. Svenska Teatern hade in på 1900-talet i hög grad stött sig på skådespelarkrafter­ från Sverige. Först sedan en elevskola hade grundats 1908 och utbildningen av inhemska artister hade nått en viss nivå, omvandlades Svenska Teatern till en rent finlandssvensk scen. Axel Slangus hörde då till de pionjärer som bidrog till att höja finlandssvensk scenkonsts anseende och stärka tron på dess framtid.

(utdrag ur Svenska Teaterns tidigare arkivarie Birgitta Karlssons text)

Slangus, Axel (f. 23/9 1890 Pyttis, d. 13/9 1965 Hfrs), skådespelare och regissör
BILDKÄLLA. Slangus, Axel. Museiverket.

Axel Slangus fond är instiftad till minnet av skådespelaren Axel Slangus. Fonden förvaltas av styrelsen för Svenska Teatern. Ur fonden utdelas stipendier och understöd åt teaterelever och unga skådespelare vid Svenska Teatern.