Svenska Teatern är först i Finland med syntolkade föreställningar dagligen

17.1.2024 Nyheter

Svenska Teatern erbjuder syntolkad scenkonst vid varje speltillfälle.
Med ny teknik förbättrar vi tillgängligheten till teater väsentligt för personer med nedsatt syn. Det är en märkbar förändring mot tidigare enstaka tillfällen.

Ronja Rövardotter syntolkas varje gång den spelas med hjälp av den nya applikationen Subtitle Mobile.
Ronja Rövardotter syntolkas varje dag. Du som behöver syntolkning kan låna en apparat från teatern eller ladda ner appen Subtitle Mobile.


Till en början erbjuder Svenska Teatern syntolkning till samtliga föreställningar av Ronja Rövardotter och Läkaren, vilket resulterar i 56 enskilda föreställningar där syntolkning finns tillgängligt under våren 2024. En person med nedsatt syn behöver således inte veta vilken föreställning som är syntolkad, då alla är det. Detta ökar markant på möjligheterna att ta del av tillgängliga teaterupplevelser.

Teatern använder molntjänsten Subtitle Cloud och mobilapplikationen Subtitle mobile för att köra ut syntolkningen. Kunden kan använda sin egna telefon och sina egna hörlurar för att ta den av syntolkningen. Teatern lånar även ut apparater och hörlurar till kunden. Målsättningen är att syntolkning snart kan erbjudas på alla teaterns tre scener. Under våren 2024 erbjuds syntolkning på svenska.

Programvaran Subtitle Cloud stödjer körning av audiofiler så att en förinspelad syntolkning streamas i samband med föreställningarna på ett enkelt, pålitligt och tillgängligt sätt. Manuset för syntolkningen görs av en utbildad syntolk och programvaran används för att streama syntolkning under föreställningarna, på samma sätt som teatern erbjuder textning av föreställningar.

Vägvisare för andra teatrar

Svenska Teatern är först ut med tekniken som möjliggör att det finns tillgång till syntolkning dagligen inom scenkonst. Pilotprojektet gör det möjligt även för övriga teatrar att smidigt integrera syntolkning som en naturlig del av sin verksamhet.

Som en del av Svenska Teaterns utveckling inom tillgänglighet ansåg vi det viktigt att synsvaga skall kunna gå på teater på lika villkor som övrig publik.
Vi arbetar flitigt med att förbättra tillgängligheten på Svenska Teatern. Jag är glad att vi genom denna satsning blir en vägvisare inom syntolkning av scenkonst,
säger teaterchef Joachim Thibblin.  

Svenska Teatern har utvecklat tjänsten tillsammans med IT-företaget Subtitle Cloud, som utvecklat molntjänsten SubtitleCloud och applikationen Subtitle Mobile för textning av pjäser.

På Subtitles Cloud ligger tillgänglighet oss varmt om hjärtat. Vi är marknadsledande inom textning av scenkonst i Finland. Vi har uppnått detta genom att göra det enkelt och kostnadseffektivt att erbjuda textning av pjäser, både för teatrar och för teatrarnas kunder. Nu vill vi göra samma sak för syntolkning. Den nya syntolkningsfunktionen är det första steget. Ju fler användare vi kan göra tjänsten tillgänglig för, desto bättre kan den utvecklas. Det som är bra med molntjänster är att nya funktioner görs tillgängliga för alla kunder och användare direkt, utan att det behövs komplicerade uppdateringar. Det finns redan nya idéer om hur vi kan förbättra våra tjänster och dessa funktioner kommer att lanseras under hela våren. Det här är bara början, vi ser på framtiden med höga förväntningar, säger Jari Kalinainen och Mikko Aalto på Subtitles Cloud.

Möjligt att ta del av syntolkning då det passar dig

Projektet genomfördes i samarbete med experter från Näkövammaisten liitto.
Enligt Näkövammaisten liittos statistik från år 2021 finns det i Finlands cirka ca 55 000 synskadade. För att kunna ta del av kulturupplevelser på lika villkor behöver den med nedsatt syn stöd under sitt kulturbesök. Detta stöd kan inom teater ges till exempel genom att arrangera syntolkningar. Undersökningen Kuvailutulkkauksen tila Suomessa- selvitystyö, utförd 2021, av Näkövammaisten kulttuuripalvelut, påvisar att syntolkning idag erbjuds i otillräcklig utsträckning. Personer som behöver tillgänglighetstjänsten är intresserade av att ta del av kultur, men deltagande begränsas p.g.a brister i tillgänglighetstjänsterna. 

Att den nya tekniken gör det möjligt för synskadade att ta del av teaterföreställningar vid en tidpunkt som passar dem är ett stort framsteg som vi gläder oss åt och verkligen välkomnar. Att göra kulturupplevelser tillgängligt för teater, film och konst ökar välbefinnandet för deltagaren, säger Näkövammaisten liitto i ett skriftligt uttalande.

Eftersom syntolkning inte är lagstadgat, såsom t ex teckenspråkstolkning, baserar sig utbudet på de resurser och den kunskap som finns till hands. Många synskadades föreningar använder frivilliga syntolkar eller betalar små arvoden för arbetet. Utredningen från 2021 påvisar att fältet behöver satsningar för att utvecklas, då breddas även utbudet av syntolkningstjänster.

Utvecklingsarbetet är gjort i samarbete mellan Svenska Teaternm Näkövammaisten liitto, erfarenhetsexperter och Subtitles Cloud. Projektet har genomförts med stöd från Stiftelsen Svenska Blindgården. 

Hur använder man syntolkningsappen?
– läs våra instruktioner på tillgänglighetssidan