TEATERCHEF
JOACHIM THIBBLIN
Pressbilder

alt=""Pressbilder: Cata Portin


Teater är livsviktig

Alla former av skådespeleri, oavsett om det handlar om teater, film eller tv, ger oss berättelser och innehåll vi har stor glädje av.   

Det som gör oss särskilt gott är det livslevande berättandet från mänska till mänska.

Det finns flera studier som påvisar att teater gör gott för vår hälsa. I den gemensamma upplevelsen och i kommunikationen mellan scen och salong uppstår en växelverkan som nästan går att ta på.

Den konstnärliga processen och effekterna av levande teater är kanske ännu viktigare i dagens värld, där vi omges av sociala medier, digital teknik, fulla kalendrar och skärmar var vi än rör oss.

Att vara fullt närvarande tillsammans med andra människor, utan störningsmoment, är guld värt för vårt välbefinnande. Teater hjälper oss att se saker ur ett annat perspektiv än ur våra egna erfarenheter. Vi upptäcker det mänskliga tillsammans och får nya insikter. Teatern erbjuder en känsla av att du inte är ensam med dina problem. Teater kan ge röst åt de som inte blir hörda.

Vi förstärker upplevelsen genom att erbjuda diskussioner och program genom publikarbeten som ger fördjupning i de ämnen vi berör.

Teater hjälper oss också att förstå andra genom att vi förmedlar känslomässiga och intellektuella situationer som kanske inte uppstår i våra personliga liv.

Teater ger också en värdefull möjlighet att få ha roligt och att skratta tillsammans. Det befriande skrattet gör oss så gott. För det är ju som vår regissör Adde Malmberg säger i denna tidning. ”En skrattande person är en öppen människa. Folk som är glada hatar inte”.

Teatern är omedelbar, utvecklande och alltid unik. Ingen föreställning är någonsin den samma som kvällen innan. Levande teater lockar till dialog och möjlig social förändring. Vi kan studera samhällsproblem och försöka hitta lösningar. Tillsammans kan vi bidra till ett samhälle där vi lyssnar till olika synvinklar.

Teater främjar utbildning och läskunnighet. Studier har visat att studenter som deltar i teatern gör bättre resultat i skolan. Vi erbjuder teater till alla elever i klass åtta i hela Finland genom det riksomfattande projektet Konsttestarna. 

Det är glädjande att det nu står inskrivet i regeringsprogrammet att Svenska Teaterns ställning tryggas som officiell nationell huvudscen och att förutsättningarna för kultur förbättras genom att gradvis öka kultur- och konstanslagens andel av stadsbudgeten till en procent.

Ni kära publik stöder kulturen genom att ta del av vårt breda utbud. Välkommen att uppleva teatern tillsamman med oss!

Joachim Thibblin
Teaterchef

Texten är publicerad i repertoartidningen hösten 2019


TIDIGARE TEATERCHEFER
 

Johan Storgård 2002-2017

Lars Svedberg 1996-2002

 

Georg Dolivo 1987-1996

 

Jack Witikka 1982-1987

 

Carl Öhman 1963-1982

 

Runar Schauman 1954-1963

 

Nicken Rönngren 1919-1954

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close