New Theatre Helsinki Festival och Svenska Teatern presenterar en mångkulturell teaterfestival med 15 program inom loppet av en månad

9.1.2023 Nyheter

I februari öppnar Svenska Teatern upp huset och vi satsar på en ett unikt samarbete med New Theatre Helsinki Festival. ”Who Belongs to Finland?” är underrubriken på festivalen som hyllar mångfalden inom den finländska scenkonsten. 

Svenska Teatern, 18 februari – 11 mars 2023 

Festivalen, som pågår mellan den 18 februari och 11 mars, inleds med en stjärnspäckad öppningsgala där sex teatergrupper uppträder med olika program. Därefter följer nio olika pjäser på NICKEN-scenen och fyra workshops samt en installation. Samtliga 15 program sker på Svenska Teatern förutom workshops som äger rum på Luckan.  

Festivalprogrammet är rikt och riktar sig till både barn och vuxna. Språken är många och de konstnärliga uttrycksformerna likaså. Teater, dans, dockteater, stand up, poesi, musik, diskussioner och workshops. 

– Svenska Teatern skall vara en plattform och brobyggare för samarbeten och möten mellan scenkonstnärer med olika bakgrund. Det är också viktigt att vi arbetar för ett publikunderlag som speglar dagens samhälle. I år kommer Svenska Teatern att ytterligare stärka sin profil som en inkluderande teater som arbetar med mångfald utöver språkgränserna, säger Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin 

Tillsammans kan vi synliggöra internationella kulturarbetare i Finland

New Theatre Helsinki är ett initiativ som leds av Post Theatre Collective (PTC) och Teatteri Metamorfoosi. NTH främjar den språkliga och kulturella mångfalden i vårt samhälle inom den finländska scenkonstscenen, dess konstnärer, publik och innehåll. NTH fungerar som en plattform och brobyggare för samarbeten och möten mellan scenkonstnärer med olika bakgrund, för olika publik och på olika scener. New Theatre Helsinki skapar en plattform dedikerat till scenkonstens kulturella och språkliga mångfald och nya samarbetsformer i hela Norden. 

Med festivalen vill vi tillsammans belysa och ge svar på frågor som berör vår framtid: Vilka historier berättas på finländska teatrar idag? Ur vems perspektiv berättas de? Och vilka historier berättas inte alls? New Theatre Helsinki Festival 2023 utmanar teaterfältet med dessa frågor. 
 
David Kozma och Davide Giovanzana är är tillsammans konstnärliga lerdare för New Theatre Helsinki. Med festivalen vill de synliggöra den mångfald och rika kultur som finns i Finland.  

– Det är utmanande för kulturarbetare som bor i Finland men som talar ett annat språk än de inhemska språken att etablera sig, få synlighet och hitta utrymmen för att utöva sitt yrke. Genom projektet är vårt mål att ge möjlighet för våra internationella artister i Finland att arbeta tillsammans med teaterhus som Svenska Teatern som redan har allt detta, säger David Kozma. 
 
– Samhället i Finland har förändrats. Vi är inte längre ett land där internationella kulturarbetare som bor här skall behöva marginaliseras. Utmaningen är att skapa en kutym där mångfald och jämställdhet utgör en naturlig del av kulturinstitutionernas utbud. Det finns kulturarbetare i Finland som representerar över 200 språkgrupper, men få vet var vi finns. Tillsammans med Svenska Teatern kan denna festival lyfta fram denna aspekt och synliggöra internationella kulturarbetare, säger Davide Giovanza. 

Tillsammans vill vi med detta nya initiativ välkomna dig till en festival som sysselsätter över 150 kulturarbetare. Bekanta dig med programpunkterna nedan. Mer detaljerad information om respektive program och om New Theatre Helsinki  hittar du på www.newtheatrehelsinki.com. 

Biljettförsäljningen startar den 9 januari. Du kan köpa biljetter här på Svenska Teaterns webbshop.

Läs mer om programmen

 

For more information about the festival and to contact those involved in New Theatre Helsinki.
Marjo-Sisko Lindstedt, Project Manager
marjo-sisko.lindstedt(at)newtheatrehelsinki.com
Phone: +358 41 310 4898
https://www.newtheatrehelsinki.com 

PRESSBILDER.
 
För mer info om Svenska Teaterns del i festivalen och intervjuer Informatör David Lindström press(at)svenskateatern.fi
Tfn 050-5699207