Gränslöst – en kväll om litteraturen och samtiden i Finland och Sverige den 14 januari

13.12.2022 Evenemang

Några av Nordens främsta författare och skribenter i samtal om litteraturen och samtiden i Sverige och Finland idag. Litteraturfestivalen Gränslöst görs i samarbete med Svenska teatern i Helsingfors och ges i de båda städerna – på Svenska teatern den 14 januari och på Dramaten den 20 januari.

Fotokollage: Hannele Mikaela Taivassalo, Anna-Lena Laurén, Philip Teir, Julia Korkman, Sirpa Kähkönen, Anneli Jordahl, Maciej Zaremba, Karolina Ramqvist, Rosa Liksom, Yukiko Duke. Foto: Niklas Sandström, Oksana Yushko, Helen Korpak,, Miika Pirinen, Tommi Tuomi, Kajsa Göransson, Sofia Runarsdotter, Thron Ullberg, Pekka Mustonen, Peter Cederling.

Vad betyder ett begrepp som Östeuropa idag? Hur ser Sveriges och Finlands relation till Ryssland ut? Hur ska individen förhålla sig till minnets bedräglighet – och hur ska samhället göra det? Dessa frågor diskuteras i tre samtal om gränser, historia och nutid.

Litteraturens vildmarker samtalar författarna Anneli Jordahl och Rosa Liksom med journalisten Philip Teir, i Minnets byggstenar samtalar författaren Hannele Mikaela Taivassalo, rättspsykologen Julia Korkman och författaren Karolina Ramqvist med journalisten Yukiko Duke och i Gränsländer samtalar journalisten Anna-Lena Laurén och författaren Maciej Zaremba med författaren Sirpa Kähkönen.

Gränslöst är ett samarbete mellan Sveriges Författarförbund, Finlands svenska författareförening, Dramaten och Svenska Teatern med stöd av Svenska kulturfonden, Kulturrådet och Svenska Akademien.

Med reservation för ev. ändringar i programmet.

PRESSBILD

BILJETTER OCH MER INFO