Teater för ett- till tvååringar i en fantasifull värld

3.10.2022 Nyheter

Svenska Teaterns nya produktion för 1–2 åringar är en ordlös och omfamnande teaterupplevelse där alla i publiken, oavsett språktillhörighet, får känna av teaterrummets magi.

Juulia Björn
Juulia Björn får med sig de nyfikna barnen på upptäcktsresa.

– På besök hos småkrypen är en del av Svenska Teaterns inkluderande repertoar. Vi gör teatern tillgänglig för alla! Detta gäller även upplevelser för de allra minsta och över språkgränserna, säger teaterchef Joachim Thibblin. 

Den somriga ängen med dess flitiga invånare ger barnen en möjlighet att själv vara aktörer och ta del av upplevelsen på sitt eget sätt.  Produktionen är den följande i ledet av teaterns föreställningar riktade till de allra minsta.  

Föreställningen bygger på närvaro och stärker tidig interaktion mellan vuxna och barn. För många blir det första besöket på en teater. Vi är måna om en trygg stämning både för barn och vuxna. 

Noona Leppinen
Noona Leppinen rullar bollar med barnen.

– Strukturen i föreställningen har planerats och testats omsorgsfullt för målgruppen. Det centrala är leken – barnets egen kultur. Vi strävar till att hitta lekens flow, genom ett upplevelsebaserat, undersökande grepp. Barnet ser en lekande vuxen och får delta genom exempel, säger teaterpedagog Noona Leppinen. 

– Detta är bara en av flera satsningar på konstnärlig teater för barn och unga. Det är verkligt inspirerande att vara med och erbjuda en ny interaktiv teaterform för de allra minsta och deras nära vuxna, inflikar teaterpedagog Juulia Björn som liksom Leppinen också medverkar i föreställningen.  

Hellen Willberg får barnen att upptäcka småkrypen omkring oss.

Om föreställningen: 
 
På en äng bor flitiga skalbaggar. Varje dag utför de sina sysslor – de samlar, bygger, klättrar, utforskar och musicerar. På samma äng bor också en hel skock med fjärilar som väntar på att få flyga över ängen med sina färggranna vingar.  

Föreställningen spelas som en del av Svenska Teaterns repertoar och erbjuds även till Helsingfors stads fadderbarn födda år 2021. År 2021-22 spelade Svenska Teatern den interaktiva föreställningen “Bnick – teaterbad för de minsta”. Publikkommentarer om Bnick: 

”Jag har endast positiva superlativer att säga om föreställningen, Tack!” 

”Min ettåring njöt stort av föreställningen. Var avslappnad och följde ivrigt undersökande med allt som hände. Det bästa för en förälder är att se glädjen i barnets ögon. “ 

Medverkande: Juulia Björn, Noona Leppinen och Hellen Willberg 

Koncept: Juulia Björn, Nina-Maria Häggblom, Noona Leppinen 

Föreställningen är också en del Kulturens fadderbarn –projektet 

Alla tre skådespleare i På besök hos småkrypen
Juulia Björn, Hellen Willberg och Noona Leppinen bland blommor och småkryp.

Föreställningen är en del av Kulturens fadderbarn

Alla barn i Helsingfors som är födda år 2020 eller senare bjuds in som Kulturens fadderbarn. Fadderbarnen får årligen inbjudan till två evenemang, tills barnet börjar skolan. Evenemangen är avgiftsfria. På besök hos småkrypen för ett- tvååringar blir den andra bekantskapen med teatern för fadderbarnen.