Seminarium 13.10: Den virtuella scenkonstens framtid – vad händer efter pandemin?

23.9.2022 Evenemang

Vad är virtuell scenkonst? Vad kunde den vara? Har den en framtid efter coronapandemin? För vem och varför? 

Plats: AMOS-scenen
Tid: Torsdag 13.10 kl. 13-15 

I seminariet berättar inbjudna aktörer från scenkonstfältet om hur de arbetar med och tänker kring den virtuella scenkonsten, dess möjligheter och utmaningar. Keynote speaker är Stefan Stanisic, konstnärlig ledare för scenkonstkompaniet Bombina Bombast i Malmö. 

Program

Kl. 13-15

Välkomstord + Presentation av Svenska Teaterns virtuella verksamhet  (Joachim Thibblin)  

Den virtuella teatern i Finland ur ett statistikperspektiv (Linnea Stara, Tinfo)   

Presentation av LiDiA-projektets verksamhet (Jaakko Lenni-Taattola) 

Keynote presentation av Bombina Bombasts verksamhet (Stefan Stanisic)

Paneldiskussion (moderator Nina-Maria Häggblom)  

Kl. 15:00-15:30

Kaffe och mingel i AMOS-foajé 

Anmälning

Gratis inträde, anmälningar via Svenska Teaterns kundtjänst på [email protected] eller boka plats via vår webshop (serviceavgift tillkommer). 

Medverkande

Stefan Stanisic

Stefan Stanisic är en av scenkonstkompaniet Bombina Bombasts konstnärliga ledare. Kompaniet har sin bas i Malmö och har sedan 2011 skapat över 30 originalverk för scen och film karaktäriserade av mötet mellan scenkonst och innovativa teknologier. 2019 blev de mottagare av Thaliapriset för föreställningen Ögonvittnen på Unga Malmö Stadsteater. 

Jaakko Lenni-Taattola

Jaakko Lenni-Taattola är producent och teatermakare samt ansvarig för teaterutveckling inom projektet Live+Digital Audiences (LiDiA). LiDiA är ett konstnärligt forskningsprojekt som utvecklar nya produktionskoncept för evenemangsindustrin. Projektet strävar till att föra levande publikupplevelser samman med digitalt förmedlade upplevelser. LiDiA-projektet finansieras av Koneen säätiö.

Linnea Stara

Linnea Stara är verkställande direktör på Teaterinfo Finland TINFO. TINFO främjar finländsk teater och dramatik i Finland och globalt, ger råd till teaterarbetare intresserade av internationell mobilitet, och ansvarar för sammanställningen av det finländska scenkonstfältets statistik. 

Joachim Thibblin

Joachim Thibblin är teaterchef på Svenska Teatern. Teatern har sedan 2021 ett digitalt utvecklingsprojekt, med fokus på hur digitala och virtuella teknologier kan tillämpas I scenkonstnärliga uttryck och inom produktionen av föreställningar.