Så vill vi utveckla teaterkonsten med ny teknologi och nytänkande

20.12.2022 Pressmeddelanden

Tidigare i år utlyste Svenska Teatern en open call för en konstnärsresidens för en arbetsgrupp. Arbetsgruppen Verklighetsflyktens manifest valdes – under fyra veckor kommer de att utforska hur nutida teknologier kunde användas på nytänkande sätt inom teaterkonsten och utveckla ett föreställningskoncept.

Arbetsgruppen består av manusförfattaren och TV-regissören Robert Hedengren, bildkonstnären och konstpedagogen Sylvia Javénsamt Elin Åsvik och Emilia Wik från produktionsbolaget Flickorna Productions (Flickorna Ab).Under residensperioden kommer de att utveckla ett koncept för en scenproduktion som tar avstamp i VR-, projiceringar och dadaismen med fokus på sinnesupplevelser.

”Vi är intresserade av att blanda det digitala, den fysiska teatern och åskådarnas personliga sinnesintryck för att att komma bort från frågan om det ena versus det andra uttrycket. Vi tror att det intressanta ligger just i gränslandet av de hybridverkligheter vi alla redan lever i”, berättar Hedengren och Javén.

“Vi vill jobba i termer av absurditet, kroppslighet och ett utforskande berättande. Vi ser likheter i den kaotiska samtiden med tiden kring första världskriget och dadaismens grundande, i tesen om att i en värld där logiken upphört är absurditeten det enda rimliga.”

Konstnärlig utveckling och tillgänglighet

samarbete mellan Svenska Teatern, Aalto universitetet och Konstuniversitetet, med Svenska Teatern som huvudman. I slutet av residensperioden presenterar arbetsgruppen sitt arbete internt, därefter utreder Svenska Teatern möjligheten att utveckla konceptet vidare till en scenproduktion.

Residensperioden är en del av Teaterns 3-åriga digitala utvecklingsprojekt, som har i uppgift att utforska hur Teaterns verksamhet kunde utvecklas konstnärligt samt göras mera tillgänglig. Projektet koordineras av dramaturgen Nina-Maria Häggblom.

“Utvecklingsprojektet möjliggörs av Svenska Kulturfondens bidrag, vilket vi är väldigt tacksamma för”, förklarar teaterchef Joachim Thibblin. “Som nationalscen är det viktigt att Svenska Teatern tar i hänsyn hur den digitala och virtuella utvecklingen påverkar den finländska publiken, samt vilka möjligheter den erbjuder.”

I samband med utvecklingsprojektet har Teatern bl.a. utvecklat sitt teaterpedagogiska utbud samt livestreamat seminarier, Scenmåndagar, spelårsöppningar samt två föreställningar av Anna Hultins monologföreställning “Är det hett här?” till Schaumanssalen i Jakobstad.