Eva Kela är värd för Scenmåndagar hösten 2022 Eva Kela är värd för Scenmåndagar hösten 2022

Scenmåndag 

På Scenmåndagarna möts inspirerande gäster i samtal kring aktuella fenomen. Under Scenmåndagarna diskuterar vi ämnen och teman som kopplar till vårens repertoar. Spelårets moderator är Eva Kela. Scenmåndagarna är gratis, men du behöver en biljett. Lös ut biljetten på teatern eller på webben.

Scenmåndagarnas moderator: Eva Kela

Eva Kela är en mångsysslare inom media som gjort radio och tv på både svenska och finska de senaste tjugofem åren. Hon bär på en bottenlös fascination för människan som kännande och agerande varelse. Att föra offentliga diskussioner om obekväma ämnen är det mest meningsfulla hon kan tänka sig. Eva leder Scenmåndagarna på Svenska Teatern med erfarenhet och iver. 

Spelperiod

8.5.2023

Textning

Ingen textning

1,50 € serviceavgift om du bokar din plats i förväg på webben.

Kvällen sänds även på Svenska Teatern Live.

Scenmåndag 8.5 kl. 17.30

Kultur i samhällsdebatten 

Vem bryr kulturarbetarna sig om? Och vem bryr sig om dem? I åratal har utrymmet för kulturen krympt i medier och samhällsdiskussioner. Medierna skriver allt mindre kulturkritik, och i det senaste valet reducerades kulturbranschen till en “lyxtjänst”. Vad beror detta på? Vad kunde (eller borde) kulturarbetarna bidra med i samhällsdiskussionen? 

I Svenska Teaterns sista Scenmåndag den 8 maj kl. 17.30-19:00 diskuterar vi kulturens plats i samhällsdiskussionen. Varför skall vi lyssna på kulturarbetare? Väger vetenskapens och ekonomins expertis tyngre? Vad räknas som relevant expertis? Diskussionen modereras av Eva Kela. 

Gäster: 

Joachim Thibblin, teaterchef på Svenska Teatern 

Marit af Björkesten, vice verkställande direktör på YLE 

Juha Itkonen, författare

Rosa Meriläinen, generalsekreterare för Kulta rf

Jussi Sorjanen, teaterchef på Teater Viirus 

Erja Yläjärvi, chefredaktör på HBL, chefredaktör på HS fr.o.m. 4.9 


Plats: AMOS-scenen

Biljett: Fritt inträde, men du behöver en biljett.

Föreställningar och biljetter

Tidigare Scenmåndagar

17.4 Naturens mångfald, klimatkrisen och det personliga engagemanget

Två passionerade klimatexperter möts i ett samtal om naturens mångfald och ett personligt engagemang.

Gäster: 

Marina von Weissenberg, miljöråd (Finlands miljöministerium) och Finlands huvudförhandlare för FN:s biodiversitetskonvention 
Alexandra Urisman Otto, klimatjournalist (Dagens Nyheter) 

Scenmåndag den 17 april är ett samarbete mellan Svenska Teatern och Klockriketeatern. 

20.3 Barn- och ungdomsteaterns betydelse och relevans inom Norden

Scenmåndagen i mars tar pulsen på teater för unga i Norden idag. Vad är scenkonstens roll i en komplex samtid? Hurdana berättelser vill vi ge barn och ungdomar idag? Hur tar vi reda på vad som är relevant för vår unga publik och hur skapar vi kontakt med målgrupperna?

Gäster

Farnaz Arbabi, Konstnärlig ledare på Unga Klara 
Kari Ramnefjell, Teaterchef på Unge Viken Teater 
Matti Raita, Teaterchef på Unga Teatern

20.2 Who belongs to Finland

Whose stories are told on the Finnish stages? Whose stories are left untold? Whose stories should be told? Is inclusivity and diversity considered only in separate events focused on these issues, or in general repertoires? The Scenmåndag discussion on Monday 20 February at 18.00 will discuss representation on stage and dive into the reality of artists with different backgrounds living in Finland.

Guests

Davide Giovanzana, Stage director, pedagogue and researcher  
Anastasia Trizna, Freelance actor and multidisciplinary artist 
Godwin Otieno, Artist
Saana Lavaste, Stage director, playwright, professor at the Theatre Academy

12.12 – Den finlandssvenska eugeniken 

Vad vet vi om vår rasbiologiska historia? 

För bara hundra år sedan var många övertygade om att samhället riskerade att degenerera eftersom befolkningen i de högre samhällsskikten höll på att minska. Många ansåg att alkoholism, kriminellt beteende och sinnessjukdom hotade att sprida sig bland befolkningen. Rashygieniska åtgärder sågs som räddningen, framför allt i finlandssvenska sammanhang. Den finlandssvenska “folkstammen” kände sig hotad på grund av minskat politiskt inflytande. Från och med 1930-talet fram till 1970 tvångssteriliserades över 7500 personer av eugenetiska skäl i Finland. Hur är det möjligt att teorier vi betraktar som människovidriga fick ett så stort stöd inom vetenskapen? Hur såg motståndet mot detta tänkesätt ut? Vilka politiska strömningar i dagens Finland kan jämföras med eugenikens framfart under förra seklet? Årets sista Scenmåndag 12.12 kl.18.00 handlar om hur vi kollektivt bär upp människosynen i vårt samhälle.

GÄSTER:

Marjo Levlin, bildkonstnär 
Markku Mattila, specialforskare på migrationsinstitutet 
Johanna Holmström, författare

Mera om temat i pjäsen: Själarnas ö 

26.9 – En ung själ i en gammal kropp 

Vad betyder det att åldras i ett samhälle där en strävan efter evig ungdom fortfarande genomsyrar allt tänk? 

Eller gör det verkligen det? Kanske den rådande betoningen på mångfald faktiskt ökar inkluderingen av människor i högre ålder. Vår ålder ger ju bara en fingervisning om vem vi är och var vi är i livet. Att åldras är både en subjektiv och samhällelig upplevelse. Det för tankarna till kroppens förfall, en försvinnande skönhet och hälsa samt alltings förgänglighet och slut. Samtidigt är det ofta på ålderns höst en ökad ödmjukhet infinner sig och vi kan få tag på livets sanna väsen.

GÄSTER:

Minister Elisabeth Rehn
Cris af Enehielm, skådespelare, regissör och bildkonstnär 
Claes Olsson, filmregissör
Marjaana Seppänen, dekan

24.10 kl. 18 – Papparollen i förvandling 

Hur skapas ett föräldraskap med föråldrade förebilder?

Hur skapas ett föräldraskap med föråldrade förebilder? På vilka sätt har papparollen förvandlats över tid? Hurdana var tidigare generationers pappor jämfört med dagens? Och varför skiljer sig förväntningarna på föräldrar utgående från deras könstillhörighet? Det största ansvaret för barn- och hemskötsel har hittills tillskrivits mamman, men det är en tradition som sakta håller på att omvärderas. Synen på föräldraskapet vidgas bland annat av att vartannat par skiljer sig nuförtiden samt att det har blivit allt vanligare att skaffa barn ensam. Vi diskuterar vart faderskapet är på väg på måndag 24.10 kl.18.00. 

GÄSTER: 

Anna Rotkirch, direktör och forskarprofessor på Institutet för befolkningsforskning på Befolkningsförbundet 
Pelle Heikkilä, skådespelare 
James Lórien MacDonald, stand-up komiker 

21.11 – När ens partner dör 

Hur lär man sig att leva med sorgen? 

Att sörja förlusten då en nära går bort kallas ofta för sorgearbete – det tar tid och kräver ansträngningar. På senaste tid har det förts diskussioner om att sorg kan klassas som en psykiatrisk diagnos när den tar sig en utdragen och sjuklig form. Var går i så fall gränsen mellan sorg och depression? Vilka olika känslor innehåller sorgen? Den är så mycket mer än en enda sinnesstämning. Hur kan man hjälpa sig själv eller en vän att lindra sorgens smärta? Kan tiden läka alla sår? Och hur tar man hand om ärren? Scenmåndagen 21.11 kl.18.00 handlar om kris och saknad efter dem som inte längre finns. 

GÄSTER:

Fritjof Sahlström, professor i pedagogik på Helsingfors universitet 
Vuokko Hovatta, skådespelare och sångare 
Maria Sundblom Lindberg, psykoterapeut och präst 

Svenska Teatern fortsätter med det framgångsrika konceptet för Scenmåndag genom att anlita en moderator för våra Scenmåndagar på Svenska Teatern under en säsong. Under spelåret 2022-2023 är Eva Kela vårt ansikte utåt för samtliga samtal.