Eva Kela är värd för Scenmåndagar hösten 2022 Eva Kela är värd för Scenmåndagar hösten 2022

Scenmåndag 

På Scenmåndagarna möts inspirerande gäster i samtal kring aktuella fenomen. Under hösten diskuterar vi ämnen och teman som kopplar till höstens repertoar. Höstens moderator är Eva Kela. Scenmåndagarna är gratis, men boka gärna din plats i förväg.

Höstens tema: Sprickor i fasaden 

26.9 – En ung själ i en gammal kropp 

Vad betyder det att åldras i ett samhälle där en strävan efter evig ungdom fortfarande genomsyrar allt tänk? 
Eller gör det verkligen det? Kanske den rådande betoningen på mångfald faktiskt ökar inkluderingen av människor i högre ålder. Vår ålder ger ju bara en fingervisning om vem vi är och var vi är i livet. Att åldras är både en subjektiv och samhällelig upplevelse. Det för tankarna till kroppens förfall, en försvinnande skönhet och hälsa samt alltings förgänglighet och slut. Samtidigt är det ofta på ålderns höst en ökad ödmjukhet infinner sig och vi kan få tag på livets sanna väsen.

GÄSTER:
Minister Elisabeth Rehn
Cris af Enehielm, skådespelare, regissör och bildkonstnär 
Claes Olsson, filmregissör
Marjaana Seppänen, dekan

Mera om temat i pjäsen: Evigt ung 

24.10 – Papparollen i förvandling 

Hur skapas ett föräldraskap med föråldrade förebilder? 

Mera om temat i pjäsen: Aja, baja Alfons Åberg! 

21.11 – När ens partner dör 

Hur lär man sig att leva med sorgen? 

Mera om temat i pjäsen: Innan avfärd 

12.12 – Den finlandssvenska eugeniken 

Vad vet vi om vår rasbiologiska historia? 

Mera om temat i pjäsen: Själarnas ö 

Scenmåndagarnas moderator: Eva Kela

Eva Kela är en mångsysslare inom media som gjort radio och tv på både svenska och finska de senaste tjugofem åren. Hon bär på en bottenlös fascination för människan som kännande och agerande varelse. Att föra offentliga diskussioner om obekväma ämnen är det mest meningsfulla hon kan tänka sig. Eva leder Scenmåndagarna på Svenska Teatern med erfarenhet och iver. 

Spelperiod

26.9.2022 – 12.12.2022

Textning

Ingen textning

1,50 € serviceavgift om du bokar din plats i förväg på webben.

Föreställningar och biljetter

Svenska Teatern fortsätter med det framgångsrika konceptetet för Scenmåndag genom att anlita en moderator för våra Scenmåndagar på Svenska Teatern under en säsong. I höst är Eva Kela vårt ansikte utåt för samtliga samtal.