Priset Skillnaden 2023 går till Stina Engström och Gabriele Alisch

20.11.2023 Nyheter

Priset Skillnaden tilldelas personer, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak. Prissumman är 10.000 euro. I år får pedagogerna Stina Engström och Gabriele Alisch priset.


Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd utdelar för sjätte gången teaterpriset Skillnaden. Priset överräcktes på Cefistos teaterdagar av teaterchef Joachim Thibblin den 20 november efter föreställningen Something Rotten på Åbo Svenska Teater.

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern har beslutat att från Gerda Wredes och Runar Schaumans fond i år premiera två pedagoger som gjort Skillnad med följande motivering:

Stina Engström

”Stina Engström får Priset Skillnaden för sin passion, värme, ständiga nyfikenhet och enorma kunnighet som pedagog på Teaterhögskolan. Hon värnar inte bara om de studerande hon möter, hon värnar om att upprätthålla ett livskraftigt finlandssvenskt scenspråk. Stina Engström har länge gjort, och fortsätter att göra skillnad.”

Gabriele Alisch 

”Gabriele Alisch får Priset Skillnaden för sitt arbete med scenkonstutbildningen på Yrkeshögskolan Novia, först som lärare och senare som utbildningsansvarig. Hon har utbildat många dramainstruktörer och scenkonstpedagoger som idag jobbar på det finlandssvenska teaterfältet. Detta har hon gjort med stor passion och ihärdighet, och trots knappa resurser har hon sett till att varje studerande får den utbildning och kompetens som krävs. Hennes livsverk har gjort en stor skillnad i scenkonstpedagogutbildningen i Svenskfinland. ”

Juryn bestod av

  • Stipendie- och fördelningsnämnden
  • Representanter ur Svenska Teaterns personalföreningar. 
Skillnaden pristagare under sex år

Tidigare pristagare av Skillnaden

  • 2022 – Marit Berndtson
  • 2021 – Anders Larsson (postumt) och Jan Korander
  • 2020 – Sonja Ahlfors och Joanna Wingren från teatergruppen Blaue Farau
  • 2019 – Mikaela Hasan och Christel Pettersson
  • 2018 – Carl-Gustaf Wentzel