New Theatre Helsinki: Who Belongs to Finland är festivalen som hyllar mångfalden inom den finländska scenkonsten

15.11.2022 Nyheter

Vilka historier berättas på finländska teatrar idag? Från vems perspektiv berättas de? Och vilka historier berättas inte alls? Festivalen Who Belongs to Finland utmanar oss med dessa frågor.

Svenska Teatern, 18 februari – 11 mars 2023 

Programmet är rikt, språken många och de konstnärliga uttrycksformerna likaså. Teater, dans, dockteater, stand up, poesi, musik, diskussioner, workshops och “open mic”. Who Belongs to Finland är ett unikt samarbete mellan Svenska Teatern och New Theatre Helsinki (NTH). Festivalen äger rum på Svenska Teatern 18 februari till 11 mars 2023. 

Mer information om festivalens digra utbud kommer upp på vår webbsida i januari.

New Theatre Helsinki är ett initiativ som leds av Post Theatre Collective (PTC) och Teatteri Metamorfoosi. NTH främjar den språkliga och kulturella mångfalden i vårt samhälle inom den finländska scenkonstscenen, dess konstnärer, publik och innehåll. NTH fungerar som en plattform och brobyggare för samarbeten och möten mellan scenkonstnärer med olika bakgrund, för olika publik och på olika scener. New Theatre Helsinki skapar en plattform dedikerat till scenkonstens kulturella och språkliga mångfald och nya samarbetsformer i hela Norden.