Scenmåndag är ett nytt koncept som inleds på Svenska Teatern våren 2019. Första måndagen varje månad ordnar vi diskussioner, debatter, artistsamtal och liknande program. Vi bjuder på aktuella teman och intressanta gäster. Baren är öppen!
 



Måndag 7.1
- SOL I MINNE

Ett samtal om människor och minne - hur bemöta, vårda, leva med minnessjukdomar. Lilli Sukula-Lindblom som leder projektet "Sol i minne" diskuterar med Regina Santamäki Fischer, doktor i vårdvetenskap.

 

Måndag 4.2
- NYFAMILJEN I SAGA OCH VERKLIGHET

Pia Sundell, verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen diskuterar med författare Tove Appelgren (Vesta-Linnéa böckerna) och Cecilia Paul, skådespelare på Svenska Teatern.

 

4.3-8.3
- KVINNOVECKAN

Måndag 4.3 - Killmiddag*
Tisdag 5.3 - Seminarium om Själarnas ö med författare Johanna Holmström, forskare Jutta Ahlbäck och Ann-Luise Bertell, dramaturg på Svenska Teatern.
Onsdag 6.3 -  Post me too afton
7-8.3 - Feministisk sagoläsning för mindre och större barn - GRATIS

 

Måndag 1.4
- RÄTTVISA, FINNS DEN?

Christoffer Mellgren, författare till pjäsen Att dela en kaka i samtal med filosofen Nora Hämäläinen.

Måndag 6.5
- FÖRFATTARSAMTAL


Pris: 10 euro

(*vissa av programmen har ett specialpris, de är markerade med en stjärna)

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close