Svenska Teaternin hanke tutkii monimuotoisuuden vaikutusta teatterin kestävyyteen – JAES myönsi 301 000 euron

14.5.2024 Tiedotteet

Moninaistuva ja monikulttuurisempi yhteiskunta haastaa teatteria yhteiskunnallisena vaikuttajana, yleisösuhteessa, ammattiyhteisönä ja taiteellisen ohjelmiston kehittäjänä. Svenska Teatern on vastaanottanut 301 000 euron hankeavustuksen tutkiakseen moninaisuuden vaikutusta teatterin kestävään kehitykseen.

Läkaren harjoitukset. Kuva: Cata Portin

Hankkeessa tutkitaan, etsitään ja kokeillaan tapoja, joilla lisättäisiin epänormatiivista kulttuurista pääomaa edustavien osuutta teatterin yleisöissä ja henkilökunnassa. Epänormatiivisella kulttuurisella pääomalla tarkoitetaan tässä tapauksessa sellaista kulttuurista pääomaa, joka eroaa normeista, joita on historiallisesti liitetty Svenska Teaternin toimintaan. Tällaisia normeja ovat mm. valkoisuus, keskiluokkaisuus, ruotsin- ja suomenkielisyys, korkeakoulutustausta sekä heteronormatiivisuus. Kolmivuotisen projektin tarkoituksena on rakentaa kestävämpää teatteria sen kolmessa tukipilarissa: Yleisö, Taide ja Työyhteisö.

Laitosteattereiden rakenteet ovat aikoinaan tuoneet turvaa ja jatkuvuutta, mutta niiden toiminnallisuutta tulisi arvioida suhteessa nykyajan vaatimuksiin ja kehitysedellytyksiin. Ruotsinkielinen kansallisnäyttämö Svenska Teatern tunnistaa historialliset haasteet pyrkimyksissä ylittää kieli- ja kulttuurirajoja erilaisia identiteettejä kunnioittavalla tavalla.

Moninaisuus on keskeinen kriteeri kestäville teatterille

Kansallisnäyttämönä Svenska Teatern ajattelee, että kaikki Suomessa asuvat ovat oikeutettuja kokemaan taidetta ja käyttämään  kulttuuripalveluita. Teatteri kuitenkin tiedostaa, että tämä oikeus ei tällä hetkellä toteudu tasa-arvoisesti. Siksi hanke pyrkii siihen, että kaikki Suomessa asuvat kokisivat olevansa tervetulleita kulttuurilaitoksiin, työntekijöinä ja yleisönä. Hankkeen toive on, että tämä pyrkimys lisäisi pitkäjänteisesti yhteiskunnallista tasa-arvoa ja edistäisi henkistä hyvinvointia

– Moninaisuus on keskeinen kriteeri kestävälle teatterille, mutta edelleenkään sille ei ole vakiintunut mittaristoa tai mittauspisteitä, vaan organisaatiot toimivat vaihtelevien ja usein teoreettiseksi jäävien arvolupausten ja suositusten turvin, taustoittaa Svenska Teaternin myynti- ja markkinointipäällikkö Elli Mäkilä, joka toimii hankkeessa projektivastaavana.

– Monimuotoisuuden vaikutusta ei ole mitattu näyttämöllä tai yleisössä. Haluamme selvittää käytännössä, kuinka moninaisuuden lisääminen ohjelmistossa, työyhteisössä ja kohderyhmissä vaikuttaa laadullisesti ja määrällisesti teatterin kävijämääriin ja –tiheyteen, työhyvinvointiin sekä organisaation ja ohjelmiston kehittymiseen.

Tulossa avoin seminaari

Jane ja Aatos Erkon säätiön myöntämä kolmivuotinen tukiraha 301 000 euroa mahdollistaa hankkeen laadukkaan toteuttamisen niin menetelmien kuin tarvittavan substanssiosaamisen varmistamisessa. Mäkilän lisäksi hankkeen työryhmään kuuluvat Svenska Teaternin dramaturgi Nina-Maria Häggblom, HR-koordinaattori Monica Jansson-Olenius sekä moninaisuusasiantuntija ja TEAKin tohtorikoulutettava Elina Izarra. Lisäksi hankerahoituksen turvin rekrytoidaan uusia referenssiryhmiä ja kokemusasiantuntijoita.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan hankkeen päätyttyä avoimesti, teatterikentälle avoimessa seminaarissa loppuvuodesta 2026.

Monimuotoisuuden vaikutus teatterin kestävässä kehityksessä -kehityshanke, lisätiedot:

Elli Mäkilä

Myynti- ja markkinointipäällikkö, Svenska Teatern 040 662 3034 / elli.makila(at)svenskateatern.fi