Certifierade med Ekokompassen

Våren 2021 granskades vår verksamhet grundligt ur ett miljöperspektiv och vi certifierades med Ekokompassen. Ekokompassen är ett registrerat varumärke som ägs av Finlands Naturskyddsförbund, Finlands äldsta och största naturskyddsorganisation.

Med hjälp av Ekokompassi vill Svenska Teatern synliggöra vikten av en välgrundad miljöpolitik. Genom konkreta  handlingar och bindande målsättningar vill vi långsiktigt och kontinuerligt utvecklas i en hållbar riktning, ett mål i taget.

Vår strävan är att vårt arbete utåt, i form av högklassig och aktuell scenkonst, ska vara i samklang med en hållbar utveckling inom teatern. Vi vill vara en trovärdig inspirationskälla och aktuell debattör som förespråkar nya normer inom klimattänkandet i vårt samhälle.   

Vi vill uppmuntra och utveckla vår personal i att vara trovärdiga miljöaktörer i sitt dagliga arbete och att i längden vara miljöambassadörer inom respektive specialområde utanför teatern.

Vår mest betydande miljöpåverkan på teatern är dels den konkreta designen av teaterpjäser, inklusive scenografikonstruktioner, kostymer, hår och mask, belysning och marknadsföring och dels det dagliga administrativa arbetet.

De tre viktigaste miljöåtgärderna vi valt att fokusera på är

  • minska avfall och sortera
  • göra ansvarsfulla inköp och anskaffningar
  • förbättra kommunikationen med publiken och våra samarbetspartner och öka vår påverkan

Vi har också valt att stegvis följa “Theatre Green Book” stegen för hållbara produktioner. Läs mer om den här på engelska. STEFI (Finlands Teatrar rf.) har också gjort en översättning av instruktionen på finska.

Med hjälp av Ekokompassens handledning formulerar vi tydliga och mätbara miljöstandarder och utgående från det prioriteras miljövänliga och hållbara inköp och anskaffningar. Allt detta är en del av Svenska Teaterns miljölöfte där vi vill motivera personal, kunder och samarbetspartners att engagera sig mot den accelererande klimatförändringen.

Vad gör vi för att minska vårt avtryck på miljön?

  • digitala programblad
  • färre tryckta produkter med kort livslängd

Vad kan du i publiken göra för att minska ditt avtryck?

  • Välj kollektiv trafik! Vårt centrala läge gör att du lätt kan komma till oss med buss, spårvagn, tåg. Vi utreder även ett samarbete med HRT, vi berättar mer direkt när det är möjligt
  • Sortera mera! Våra tryckta pappersprodukter produceras på ett ansvarsfullt sätt och trycks på det lokala tryckeriet Nordprint i Arabia. Alla produkter är märkta med sorteringsinstruktioner, följ dem!