Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.svenskateatern.fi. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har tillsammans med vår webbleverantör granskat hur tillgänglig vår webbsida är. I granskningen har vi tagit hjälp av olika verktyg som rekommenderas av  regionförvaltningsverket. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades 4.3.2021.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen uppfyller till största del tillgänglighetskraven.

Längre ner på sidan listar vi de funktioner som inte ännu är tillgängliga.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss

Per e-post
ellen.odahlgronroos@svenskateatern.fi

Per telefon
+ 358 50 320 8855

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

  • Det finns enstaka ställen där kontrasten är för låg. 

  • Spelkalendern är ologisk när man använder tabulator. Under hösten 2021 kommer vi att utveckla en helt ny webbplats. På den nya webbplatsen ska det här vara åtgärdat.
  • Hamburgarmenyn (ikonen bestående av tre vågräta streck) i mobilen är inte tillgänglig. Vår webbleverantör utvecklar den för tillfället för att göra den tillgänglig. Den planeras bli färdig hösten 2021.
  • Platskartan är inte tillgänglig eftersom den markerar olika priskategorier enbart med färg. En ny platskarta som även innehåller symboler planeras.
  • Arkiverade programblad i pdf-format är inte tillgänglighetsgranskade. Alla nya filer som laddas upp kommer att vara tillgänglighetsgranskade.
  • Vi har gjort bedömningen att en stor del av webbplatsens bilder fungerar som dekoration, dessa har inget alt-text. Det kan förekomma avvikelser.
  • I presentationen av repertoaren finns det en bild och en titel som båda fungerar som länkar. Länkarna har samma mål vilket kan upplevas förvirrande.
  • Bildspelsmodulen har inget fält för alt-text. Bildspelsmodulen används i huvudsak för mobilen och bilderna i den som dekoration. Det kan förekomma avvikelser


Omfattas inte av lagstiftningens krav

  • Video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

En del äldre videor saknar textning och samtliga videon saknar syntolkning.

Våra samarbetspartners

Våra biljetter säljs via lippu.fi. Deras tillgänglighetsutlåtande finns här.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill uppmärksamma oss om brister i tillgängligheten på vår webbplats. Vi lovar att svara dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

 

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close