Organisation

Svenska Teaterns verksamhet drivs av en förening, Garantiföreningen för Svenska Teatern rf (grundad 1867). Garantiföreningens styrelse är teaterns högst beslutande organ. Styrelsen tillsätter teaterchefen och förvaltningschefen, dvs teaterledningen.

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f.

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f. är den förening som driver teaterverksamheten. Föreningen har omkring 160 medlemmar och sammanträder två gånger om året. På höstmötet väljs styrelsen och behandlas budgeten för nästa år. På vårmötet godkänns bokslutet för föregående år. Garantiföreningens styrelse är teaterns högsta beslutande organ.

Garantiföreningen är en ideel förening som inte strävar efter ekonomisk vinst, men som däremot kan ta emot donationer, testamenten och övriga understöd för att stöda verksamheten. 

Föreningens styrelse består av 7–9 ledamöter, som väljs på föreningens möte för två år i sänder så att varje år hälften eller närmast hälften är i tur att avgå. Därutöver kan till styrelsen väljas högst fyra adjungerande ledamöter, likaså för två år i sänder, vilka har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för ett kalenderår i sänder.

Svenska Teaterns styrelse och nämnder 2021

Styrelsen 2021

Joakim Åberg, ordförande
Nina Gran, vice ordförande
Alexander Bargum
Henrika Franck
Mary Gestrin
Patrick Henriksen
Anna Pashley
Maria Romantschuk
Ville Sandqvist

Adjungerade ledamöter:
Lina Jonasson
(Andreas) Stanley Lönnquist

Fondförvaltningsutskottet

Alexander Bargum, ordförande
Nina Gran
Patrick Henriksen (Artistföreningens representant)
(Andreas) Stanley Lönnquist (Backstages representant)
Joakim Åberg

Stipendie- och fördelningsnämnden

Henrika Franck, ordförande
Mary Gestrin
Lina Jonasson (Backstages representant)
Sannah Nedergård (Artistföreningens representant)
Maria Romantschuk

Valutskottet

Joakim Åberg, ordförande
Mary Gestrin
Max Forsman (Artistföreningens representant)
Noona Leppinen (Backstages representant)

Teaterledningen

Teaterledningen består av teaterchefen och förvaltningschefen. Ledningsgruppen sköter teaterns operativa verksamhet. 

Ledningsgruppen

Joachim Thibblin, Teaterchef
Stina Lindroos, Förvaltningschef 
Thomas Forsström, Marknadsföringschef
Taru Kirves, Ansvarig producent
Maria Lundström, Ansvarig dramaturg
Kaisa Rautakoski, Ateljéchef
Richard Siivonen, Intendent
Niklas von Weissenberg, Teknisk chef

Stiftelsen

Johan Aalto, ordförande
Eduard Paulig, vice ordförande
Kaj Hedvall
Veronica Lindholm
Heidi Schauman

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close