Arvonnan säännöt

Päivätty 29.9.2021 

1. Arvonnan järjestäjä on Garantiföreningen för Svenska Teatern rf, y-tunnus 0211103-8, osoite Pohjoisesplanadi 2, 00130 Helsinki. 

2. Arvontaan voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt, pois lukien arvonnan järjestelyjen kanssa tekemisissä olleiden yritysten henkilökunta ja heidän perheensä. Yksityishenkilöt voivat osallistua arvontaan vain kerran. 

3. Mikäli arvonnassa hyödynnetään sosiaalista mediaa, sitoutuu osallistuva henkilö noudattamaan ko. sosiaalisen median ikärajaa ja muita käyttöehtoja. 

4. Arvontaan osallistutaan kilpailussa ilmoitetun kehotteen mukaisella toimella ja/tai ilmoittamalla yhteystiedot Svenska Teaternin hallinnoimalla sosiaalisen median tilillä tai www-sivulla olevaan lomakkeeseen. 

5. Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamansa yhteystiedon kautta viikon kuluessa kilpailun päättymisestä, voidaan valita tilalle uusi voittaja. 

6. Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan erilaisia palkintoja. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaaviin. 

7. Arvontojen yhteydessä saatuja yhteystietoja käytetään palkintojen toimittamiseen, sekä markkinointiin ja asiakaspalvelun kehittämiseen. 

8. Palkinnot toimitetaan järjestäjän kustannuksella vain Suomessa oleviin osoitteisiin. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista tavarapalkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 

9. Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka todistetusti tai väitetysti aiheutuvat, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua arvontaan. 

10. Järjestäjä sitoutuu huolehtimaan näissä säännöissä mainituista palkinnoista aiheutuvat mahdolliset verot. 

11. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. 

12. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.