Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Stipendier till det öppna scenkonstfältet 2019

Stipendier kan sökas från de av Garantiföreningen för Svenska Teatern rf förvaltade fonderna Nanny Westerlunds fond och Friherrinnan Hanna Wasastjernas och Nicken Rönngrens fonder.

Stipendier kan endast beviljas fysiska personer.

Ifall en arbetsgrupp ansöker om stipendier bör någon vara ansvarsperson och mottagare av stipendiet, alternativt att separata ansökningar skrivs av alla medlemmar i en arbetsgrupp för samma ändamål.

Stipendier ur Nanny Westerlunds fond kan sökas för  

  • utbildning i ett rikt och mångsidigt scenspråk inkluderande god textbehandling, röstvård och nyskriven dramatik eller
  • fortbildning i ett rikt och mångsidigt scenspråk inkluderande god textbehandling, röstvård och nyskriven dramatik eller
  • allmän förkovran av ett rikt och mångsidigt scenspråk inkluderande god textbehandling, röstvård och nyskriven dramatik

Ansökningar kan inte göras för övrig utbildning eller fortbildning än ovan om man inte är en svenskspråkig studerande inom scenkonst som är finländsk medborgare.

En svenskspråkig studerande inom scenkonst som är finländsk medborgare har möjlighet att söka studie- eller fortbildningsstipendier ur Friherrinnan Hanna Wasastjernas och Nicken Rönngrens fonder.

Stipendier beviljas för projekt som sker under år 2020. Stipendier beviljas inte för projekt som har avslutats före 30.9.2019. Ansökningarna behandlas och svar ges i oktober 2019.

Stipendierna ska redovisas senast före utgången av januari 2021. Om stipendiet inte används under år 2020 måste ansökan om uppskov lämnas in till stipendier(at)svenskateatern.fi senast 31.12.2020. Stipendier som inte har använts vid utgången av år 2020 måste återbetalas.

Skriv ansökan detaljerat, motivera väl och inkludera en kostnadskalkyl för de direkta kostnaderna. Som ersättning för mat mm kan en schematisk summa på 40 euro per dag inkluderas i ansökningen och i redovisningen. Vid ansökning av stipendier för utbildning ska utbildningsplan och/eller utbildningsprogram bifogas.

Ansök om det belopp projektet kräver, kan du inte beviljas mera än du ansökt om. Kom ihåg att hela det beviljade beloppet måste redovisas. Maximalbeloppet som kan beviljas en välgrundad ansökan är 3 000 euro.

Ansökningarna ska göras elektroniskt senast söndag 6.10.2019 kl. 23:59 med denna blankett.

 

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close