Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Är publikens åsikt ens viktig?

 

Är det relevant att ta publikens önskemål i beaktande? Kan inte scenkonstnärer bara producera konst  som väcker glöd eller bör vi ge publiken möjlighet att själva skapa konst?

FN:s barnkonvention (§ 31)  säger att ett barn har rätt till vila, lek och fritid, och till att delta i konst- och kulturaktiviteter. Därför vill vi bjuda in alla barn till teatern i november. Samma rätt att delta har också en vuxen, eller vem som helst.  Genom ordet deltagande närmar vi oss andemeningen i begreppet publikarbete.  Den dialog som skapas då scen och publik möts utanför det klassiska scenrummet,  ger dig och teatern en möjlighet att se saker ur ett annat perspektiv och göra nya upptäckter. Vår viktigaste uppgift som publikarbetare är att skapa dessa möten.

Betyder det att  du som publik måste vara aktiv?  Eller göra någon form av arbete? Svaret är nej. Begreppet publikarbete ger lätt ett sken av krav på just aktivt agerande. Vi har i höstens programupplägg fokuserat  på att ge plats för olika sätt att delta. Allt från att stanna kvar i salongen och lyssna på ett modererat samtal till att djupdyka i konsten att själv skriva för teater.  

På Svenska Teatern är publikens åsikt viktig, ingen teater utan publik. Vi vill att scenen och teaterbesökaren kommer närmare varandra och  berikas av olika synvinklar. Genom publikarbete kan vi i ännu större grad ge plats för det som engagerar i vår samtid. Vårt möte med dig har effekt på vår verksamhet.

Vi ses!
Noona Leppinen och Juulia Salonen

Noona Leppinen är teaterns ansvariga publikarbetare. Juulia Salonen ansvarar för teaterns publikarbete riktat till den finskspråkiga publiken.

Du når oss via fornamn.efternamn@svenskateatern.fi eller genom att ringa via teaterns växel. Vi diskuterar gärna närmare behov eller önskemål som stöder dig och din grupp i anknytning till teaterbesöket.

PUBLIKARBETSFORMER

Publikarbete är till exempel evenemang, workshops, diskussioner och kulissturer, som ökar på teaterintresset. Det kan också utgå ifrån scenkonst i stort och skapa tillfällen där publiken själv blir konstnärer.

Teaterns publikarbetsprogram är en omfattande palett av program som fördjupar och breddar teaterbesöket. Publikarbete är inkluderande och riktar sig till en bred målgrupp, allt från den med mindre erfarenhet av teater till den teaterbitna allätaren, ensam eller i grupp. Vi erbjuder evenemang på alla våra tre scener.

Pjäsintroduktioner är korta (ca 20 min) ingångar till kvällens pjäs med start 40 minuter innan föreställningen börjar. Vi öppnar upp kontext och form för aktuell pjäs och ger nycklar för att fördjupa föreställningsupplevelsen. Samtalen är alltid gratis och kräver ingen förhandsanmälan.

Föreställningssamtal är tillställningar där publiken direkt efter en föreställning kan ta del av ett samtal med ensemblen. Vi samtalar om och kring den aktuella pjäsen under ledning av en moderator. Samtalen är alltid avgiftsfria och kräver ingen förhandsanmälan.

I verkstäder jobbar vi med engagerande teman där åskådaren får behandla en pjäs genom konkreta, konstnärliga och pedagogiska metoder. Verkstäder erbjuds såväl för- som efterarbete till en pjäs. Verkstäder bokas alltid i förväg av publikarbetaren och är knutna till föreställningar på repertoaren.

Till valda pjäser erbjuds studiematerial som oftast riktar sig till grupper. Studiematerialen innehåller övningar och diskussionsfrågor som förbereder gruppen innan teaterbesöket samt ger verktyg för efterbehandling. Studiematerial beställs via publikarbetaren.

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close