HÖSTEN 2020

Allt program är gratis om inget annat nämns

 

Publikarbete under hösten 2020

Vi är bara mänskor 
To 29.10. kl. 18.20 pjäspresentation 
To 19.11. kl. 11.20 pjäspresentation 

Några av oss 
Måndag 26.10 kl 18 scenmåndag 
Ons 14.10 kl 18.20 pjäspresentation 
Tors. 26.11 kl 18.20 pjäspresentation 

Människokunskap genom reflektion och inlevelse 

I samarbete mellan Svenska Teatern och Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ ordnas kursen Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap (5 sp) 

Under kursen utforskar vi temat instängdhet kontra frihet, med föreställningen Några av oss som ram. Tidpunkt: november 2020 - mars 2021 

Under kursens gång läser vi dramatik, romaner, noveller, poesi och essäer samt diskuterar dessa i grupp. Meningen är att genom läsning och diskussioner kring skönlitteratur stärka bl.a. förmågan till självreflektion, att se på saker ur olika synvinklar, träna inlevelse och bli bättre på att ”läsa mellan raderna”. För första gången integreras nu dramatik i konceptet. Kurskonceptet Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap har utvecklats av Sissel Korpisola och har även uppmärksammats internationellt. 

Mer info om kursen och anmälningar

Diktatorn

Till föreställningen finns ett pedagogiskt materialpaket som innehåller fördjupande uppgifter som breddar föreställningsupplevelsen. Vi erbjuder skilda material för småbarnspedagogiken och grundskolans lägre klasser. Materialet är framställt i samarbete med pedagogikstuderande vid Helsingfors Universitet. Materialet kan beställas via teaterns publikarbetare och är avgiftsfritt för våra pedagogombud.  

 

PUBLIKARBETSFORMER

Vi diskuterar gärna närmare behov eller önskemål som stödjer dig och din grupp i teaterbesöket. Kontakta teaterns publikarbetare för mer information. 

Pjäsintroduktion korta (ca 20 min) introduktioner till kvällens pjäs med start 40 minuter innan föreställningen börjar. Vi öppnar upp kontext och form för aktuell pjäs och ger nycklar för att fördjupa föreställningsupplevelsen. Samtalen är alltid gratis och kräver ingen förhandsanmälan. 

Föreställningssamtal är tillställningar där publiken i samband med en föreställning kan ta del av ett samtal med arbetsgruppen.  Vi samtalar om och kring den aktuella pjäsen. Samtalen är alltid avgiftsfria och kräver ingen förhandsanmälan. 

verkstäder jobbar vi med deltagande metoder där åskådaren får behandla en pjäs genom konkreta, konstnärliga och pedagogiska övningar. Verkstäder kan vara såväl för- som efterarbete till en pjäs. Verkstäderna bokas alltid i förväg av publikarbetaren och är knutna till föreställningar på repetoaren. 

Till valda pjäser erbjuds studiematerial som oftast riktar sig till grupper. Studiematerialen innehåller övningar och frågor som förbereder gruppen innan teaterbesöket samt ger verktyg för efterbehandling. Studiematerial beställs via publikarbetaren. 

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close