ACE-Production är en agentur som äger och förvaltar verk, koncept och rättigheter inom teater och scenkonst. Företaget jobbar främst i Finland och Europa men också i Ryssland, Asien och i övriga världen. Företaget producerar och samproducerar nationella och internationella verk som lämpar sig för kulturexport och -import. 

Hösten 2015 utvidgades företagets verksamhet genom köpet av Teateragenturen i Finland - Suomen Teatteritoimisto Ab. Vi specialiserar oss på produktion, marknadsföring, sponsorering, konsultering, licensering, utbildning samt agenturverksamhet. Vi fungerar som en kommersiell aktör inom evenemangsproduktion med samarbetsparter över hela världen.

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f. grundade bolaget ACE-Production 2008. Bolaget leds av en styrelse bestående av ordförande Kjell Sundström samt två ledamöter Sten Palmgren och Henry Wiklund. För verksamheten, budgeten, ekonomi samt redovisning ansvarar företagets VD Johan Storgård. Företaget har två anställda producenter som sköter företagets löpande administrativa uppgifter samt leder och koordinerar projekt.

 

Till ACE hemsida

 

Johan Storgård

VD

johan.storgard@ace-production.com
+358 50 5173244

Hongjia Qi

producent

hongjia.qi@ace-production.com
+358 400 267 107

Tanja Ljungqvist

producent

tanja@ace-production.com
+358 45 657 9062

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close