Tack för tavlan Lola, Mina Backlund-Cygnaeus gjorde skillnad på Skillnaden

14.01.2022 kl. 18:14
Konstnären Lola Olsson har donerat en tavla till Svenska Teatern. Olsson har avporträtterat Mina Backlund-Cygneaus (född 14.2.1851 i Jönköping, död 19.3 1936 i Helsingfors), en kvinna som tillsammans med bland annat teaterchef Nicken Rönngren, hade en betydelsefull inverkan i kampen för en egen finlandssvensk scen med ett eget finlandssvenskt språk. Backlund-Cygneaus var styrelsemedlem i Svenska Teatern under åren 1916-1928 samt lärare på Svenska Teaterns Elevskola 1909-1928.


Porträttet som Lola har donerat och målat kommer att pryda en vägg i den nya möteslokalen Skillnaden. Mina Backlund-Cygneaus har sällskap i Skillnaden av sina samtida förespråkare för den inhemska teateridén. 

Den inhemska teateridéns förespråkare   

Den inhemska teateridén innebar att inhemska skådespelare skulle spela teater på finlandssvenska, något som länge var otänkbart i Finland där rikssvenskan ansågs som det riktiga scenspråket. På 1850-talet skulle dock drömmen om inhemsk scenkonst komma att bli allt starkare och sedermera utmynna i Folkteatern, en teater med inhemska artister och finlandssvenska som scenspråk. År 1916 deklarerade Svenska Teatern sig vara en finlandssvensk scen och den inhemska teateridén segrade.   

Mina Backlund-Cygnaeus (1851-1936), Axel Wallensköld (1864–1933), Hugo Bergroth (1866–1937), Axel Palmgren (1867–1939), Julio Reuter (1863–1937) med den långvarige teaterchefen Nicken Rönngren (1880–1956) i spetsen har alla gemensamt, förutom diverse förtroendeuppdrag i styrelser, stiftelser, delegationer och direktioner vid Svenska Teatern, att de tillsammans med flertalet andra i teatern engagerade personer, alla gjorde skillnad här på Skillnaden: De var förkämpar för den inhemska teateridén. Backlund-Cygnaeus och Rönngren var även verksamma vid Svenska Teaterns elevskola, en inhemsk skådespelarutbildning som kom att spela en betydande roll i kampen för en egen finlandssvensk scen med ett eget finlandssvenskt språk. Rönngren verkade som lärare från att skolan grundades 1908 och som dess första rektor 1910–1931, Backlund-Cygnaeus som lärare 1909–1928.  
Bergroth, Backlund-Cygnaeus, Reuter, Rönngren och Wallensköld satt dessutom i den delegation som under en treårsperiod ledde förverkligandet av en inhemsk svensk scen vid Svenska Teatern. På Bergroths lott föll även att, i egenskap av språkkunnig och lektor i svenska språket, övervaka det då nya, av honom och Rönngren initierade, finlandssvenska scenspråket, sedermera kallat skillnadska. Ett scenspråk som under lång tid kom att karaktärisera språket på vår finlandssvenska nationalscen, men som idag fått ge vika för en berikande mångfald av olika uttal, dialekter och språk.   

Donationen är unik i sitt slag 


Senast teatern fick en donation av en konstnär som målat tavlan själv var 1978 (43 år sedan) då Elsa Arakallio donerade ett porträtt på Ingrid Qvarnström (författare och styrelsemedlem 1925–1961).  
Lola Olsson tyckte teatern behövde fler porträtt föreställande teaterhistoriskt viktiga kvinnor efter att hon talat med skådespelare Simon Häger om teaterns konstsamlingar. 
 


Teatern är mycket tacksam för en sådan donation. 

Porträttet är avmålat från biografiska uppslagsverket Svenskt Porträttgalleri, utkom 1895-1913 och innehåller 20600 svenska män och kvinnor ordnade i 26 avdelningar.  

Bilden är tagen i Lola Olssons ateljé, Femman, på Båtsmansgatan i Helsingfors. 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close