5 frågor till Carl Knif som regisserar Ett drömspel

19.08.2021 kl. 11:59
Regissören och koreografen Carl Knif återkommer till Svenska Teatern i höst med en nyskapande och fysisk tolkning av August Strindbergs klassiker Ett drömspel. Knif  har  tidigare gjort succé på Svenska Teatern med bl.a. den hyllade dansteaterföreställningen  Förvandlingen. Vi ställde fem frågor till  honom. 1)  Du har en över 20 år lång karriär som dansare och koreograf bakom dig och debuterade som teaterregissör på Svenska Teatern år 2016. Vad fick dig att bli attraherad av teatern som konstform?  

Även i de mest abstrakta av mina dansverk finns en berättelse i kärnan. Jag fascineras av teaterns möjligheter att skapa en helhetsupplevelse där text, rörelse och visuella element sammanfogas för att förstärka berättelsens budskap.  


2)  Hur skiljer sig arbetet med skådespelare från arbetet med dansare?  

Skådespelare och dansare behöver olika stimuli och instruktioner i sitt arbete. Jag är själv koreograf och jobbar med andra metoder än en regissör. Jag upplever att skådespelarnas och mitt kunnande kompletterar varandra.  


3)  Det är 120 år sedan Strindberg skrev Ett drömspel. Vad har den att säga dagens teaterpublik?  

De disharmonier, svårigheter och frågor som Strindbergs karaktärer tampas med är i stort sett samma som vi söker svaren på i dag. Hur skall man bäst förstå livet, meningen med livet? Hur skall man kombinera familjelivet med sina övriga ambitioner? Varför är vårt samhälle så ojämlikt? 


4)  Många kanske minns din tolkning av Franz Kafkas Förvandlingen. Finns det likheter mellan den föreställningen och den nu aktuella Strindberguppsättningen?  

Ja det tror jag. Jag har ett igenkännbart rörelsespråk som bottnar i den metod jag använder mig av. Också det visuella och auditiva är viktigt för mig och jag jobbar nu med samma designteam som senast. Ett drömspel är dock ett helt eget verk och en mera textbaserad föreställning än Förvandlingen.  


5)  Franz Kafka, Georges Perec, Lewis Carroll och nu August Strindberg; du verkar dras till klassiker när du väljer texter för dina teateruppsättningar. Vad tror du det beror på?  

När jag söker textmaterial för en föreställning är berättelsen och dess natur avgörande för mig. Det är också viktigt att berättelsens stil är förenlig med den kombination av rörelse och text som jag jobbar med. Klassiker är bekanta sedan tidigare för många och det ger en sorts frihet för mig som koreograf att behandla materialet.  

FOTO: Cata Portin

LÄS MER OM PJÄSEN - BOKA BILJETTER

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close