Svenska Teatern och Ekokompassen - detta gör vi för miljön

10.06.2021 kl. 17:18
Svenska Teatern har beviljats certifikatet Ekokompassen. Med hjälp av detta vill vi synliggöra vikten av en välgrundad miljöpolitik. Genom konkret handling och bindande målsättningar arbetar vi långsiktigt och utvecklas kontinuerligt i en hållbar riktning. Samma dag som teatern beviljades miljöcertifikatet direktsände vi en hel Scenmåndag med ett miljötema under rubriken VÄXTKRAFT. Titta på programmet här. Vi har också planterat växter på teatertaket som vi filmar dygnet runt under hela sommaren. Följ med vår avstressande kamera på taket.


Våren 2021 granskades vår verksamhet grundligt ur ett miljöperspektiv och vi är numer certifierade med Ekokompassen. Ekokompassen är ett registrerat varumärke som ägs av Finlands Naturskyddsförbund, Finlands äldsta och största naturskyddsorganisation.

Svenska Teaterns högklassiga och aktuella scenkonst ska vara i samklang med en hållbar utveckling inom teatern. Vi vill vara en trovärdig inspirationskälla och aktuell debattör som förespråkar nya normer inom klimattänkandet i vårt samhälle.     

Svenska Teatern uppmuntrar och utvecklar personalen till att vara trovärdiga miljöaktörer i sitt dagliga arbete och att i längden vara miljöambassadörer inom respektive specialområde utanför teatern. 

Vår mest betydande miljöpåverkan på teatern är dels den konkreta designen av teaterpjäser, inklusive scenografikonstruktioner, kostymer, hår och mask, belysning och marknadsföring och dels det dagliga administrativa arbetet. 

De tre viktigaste miljöåtgärderna vi valt att fokusera på 2021:


• att minska avfall och sortera

• göra ansvarsfulla inköp och anskaffningar

• bli bättre på att kommunicera och påverka.
 

Svenska Teatern minskar sitt avfall genom att utbilda och engagera personalen till att göra sopsortering till en vana. Dessutom minskar vi på pappersanvändningen genom att utveckla interna arbetsstrukturer på tekniska plattformar. Ett miljöpilotprojekt inom scenografibygget kommer också att utforska på vilket sätt vi kan konstruera miljövänligare scenkonstruktioner som går att återanvända till en högre grad.   Med hjälp av Ekokompassens handledning formulerar vi tydliga och mätbara miljöstandarder och utgående från det prioriteras miljövänliga och hållbara inköp och anskaffningar. Allt detta är en del av Svenska Teaterns miljölöfte där vi vill motivera personal, kunder och samarbetspartners att engagera sig mot den accelererande klimatförändringen.
LÄS MER OM EKOKOMPASSEN


Stressa av med blommor och pollinerare på Esplanaden - kamera dygnet runt hela sommaren!
 


Svenska Teatern Live bjuder på stressfritt sommarprogram 24/7. Se blommorna växa och följ med pollinerarnas arbete på teaterns tak hela sommaren.

Svenska Teatern planerar att sommaren 2022 installera bikupor på teaterns tak. I väntan på bina påbörjas projektet redan nu i sommar genom att odla blommor för att locka pollinerare till taket och erbjuda dem näring. En live-kamera följer med blommornas växt samt pollinerarnas besök vid blomlådan. Ta också en titt på vårens sista Scenmåndag VÄXTKRAFT - ett samtal om hållbar utveckling, grön framtid, ansvar och inspiration för att höra mera!


MISSADE DU VÅR SCENMÅNDAG MED MILJÖTEMA?

Titta på programmet här!

VÄXTKRAFT – ett samtal om hållbar utveckling, grön framtid, ansvar och inspiration
– Scenmåndag i kulturaktivismens tecken


Bandad sändning från Svenska Teaterns tak den 31 maj kl. 18.

Den sista maj var det Alma Pöystis femte och sista Scenmåndag på temat “Drömmar om en bättre värld i kulturaktivismens tecken”. Välkommen med på ett samtal som denna gång kretsar kring temat miljö med rubriken VÄXTKRAFT – ett samtal om hållbar utveckling, grön framtid, ansvar och inspiration.

Medverkande är
Taru Kirves, ansvarig producent som leder miljöarbetet på Svenska Teatern
Ilja Lehtinen, dramatiker och dramaturg
Tanja Oreto, översättare, biodlare och naturproduktsrådgivare.
Moderator är Alma Pöysti.

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close