Ökad människokunskap genom skönlitteraturen – här är kursen

30.10.2020 kl. 09:28
Skönlitteraturen ger oss nya perspektiv och öppnar upp världar vi inte tidigare känt till. Dessa upplevelser fördjupas ytterligare då vi delar dem med andra. Att läsa och diskutera skönlitteratur tillsammans har även visat sig stärka social kompetens: det gör en skickligare på att se saker ur olika perspektiv, lösa problem, kommunicera, samarbeta samt att bemöta andra människor.

Kursen “Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap” tar fasta vid dessa läsandets och samtalens möjligheter, och erbjuder deltagarna en chans att stärka sin förmåga till självreflektion och självkännedom. Under kursen läses romaner, noveller, lyrik och pjäser, denna gång med koppling till temat instängdhet kontra frihet. Kursdiskussionerna utgår från de olika människoöden som skildras i kursmaterialet. Vad får en människa att handla på ett visst sätt? Vilka omständigheter kan påverka henne? Vad finns dolt mellan raderna, och hur kan vi leva oss in i det?

Det unika kurskonceptet är skapat av kursledaren och litteraturvetaren Sissel Korpisola, och för första gången är teaterupplevelser en del av kursprogrammet. Kursen är ett samarbete mellan Svenska Teatern och Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+. Kurskonceptet har tidigare erbjudits högskolestuderande (inom social- och hälsovård, företagsekonomi och juridik) och som fortbildning.

HY+ är en av de främsta akademiska fortbildningsarrangörerna i Finland, och Svenska Teatern har en lång erfarenhet av att arbeta med publikengagerande metoder för att öka kunskapen om teaterkonst. Genom att föra samman de två organisationernas kunskaper erbjuds deltagarna en unik kursupplevelse.

Kursen inleds den 28.11 och består av sammanlagt 7 kursträffar: 6 ledda gruppdiskussioner (6 x 2,5 h) samt teaterföreställningen Några av oss, då deltagarna även får ta del av ett pjässamtal. Hela kursen (med undantag av teaterföreställningen) ordnas på distans via plattformen Zoom.

Under kursen för deltagarna en reflekterande kursdagbok, och beviljas efter avlagd utbildning 5 studiepoäng samt ett kursintyg. Sista anmälningsdagen är 8.11.2020.

Anmälning via HY+ hemsida.

Introduktion till kursen - titta på vår paneldiskussion HÄR

Under vår senaste scenmåndag diskuterade Litteraturvetaren Sissel Korpisola med regissör Johanna Freundlich (Några av oss) och dramaturg Nina-Maria Häggblom om hur läsandet stöder dem i deras yrkesroller, och hur läsning kan öka ens människokännedom. Samtalet modererade av teaterns publikarbetare Noona Leppinen. 

Sissel ger också här en introduktion till kursen "Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap" 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close