De fick det stora finlandssvenska dramatikerpriset 2019

16.08.2019 kl. 13:01

Dramatikerpriset från Boismanska fonden fyller 100 år!

- Motiveringar till pristagarna för det finlandssvenska

Pristagarna för det finlandssvenska dramatikerpriset från Boismanska fonden fick traditionsenligt sina pris med motiveringar på Svenska Teaterns spelårsöppning 2019/2020. Priset delades ut av Svenska Teaterns styrelses viceordförande och stipendienämndens ordförande Nina Gran.

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern har beslutat att från Lagman T.J. Boismans donationsfond premiera  följande dramatiker:

…………………………………………………………………………………………………………Christoffer Mellgren för ATT DELA EN KAKA - Sex olika stora bitar om rättvisa
Urpremiär på Svenska Teatern 5.4.2019

Motivering:
”Att dela en kaka behandlar en stor existentiell fråga – rättvisa – precist och underhållande i sex korta scener. Christoffer Mellgren har skrivit ett lärostycke med klara pedagogiska målsättningar och en tydlig målgrupp, men med en allvarlig lekfullhet som väcker lusten att reflektera. Den sticker ut i mängden av urpremiärer som ett särdeles proffsigt skrivet verk, tematiskt intressant och stilistiskt helgjutet.”

– JURYNS MOTIVERING FÖR DET BOISMANSKA PRISET


Robert Åsbacka
LEVANDE OCH DÖDA
Urpremiär under REXIT-festivalen 9.5.2019

Motivering:
”Levande och döda har en suveränt skriven dialog med en kraftig undertext som upprätthåller spänningar mellan karaktärer och håller läsaren i sitt grepp. Robert Åsbackas skickliga berättartekniska hantverk genomborrar berättelsen om en dysfunktionell företagarfamilj inom den österbottniska skogsindustrin, medan skogen de livnär sig på avverkas och det som en gång gömts kommer upp till ytan igen.”

– JURYNS MOTIVERING FÖR DET BOISMANSKA PRISET …………………………………………………………………………………………………………

Harriet Abrahamsson och Paul Olin

GULLIVERS NYA RESOR
Urpremiär på Unga Teatern 1.9.2018

Motivering:

”Harriet Abrahamssons och Paul Olins pjäs Gullivers nya resor är ett verk med många spår och sprudlande idéer. Utgående från Jonathan Swifts allegoriska 1700-talsroman behandlas ändå stora samhälleliga frågor med ett allvar som manar till identifikation med Den Andre. Resultatet är en stundom gripande, stundom hisnande lek med roller, proportioner och publik.”

– JURYNS MOTIVERING FÖR DET BOISMANSKA PRISET

…………………………………………………………………………………………………………

Lagman T.J. Boismans fond som förvaltas av Svenska Teatern grundades år 1917 av lagman Toivo Johannes Boisman och syftet är att premiera ett under de närmast åren av finländsk man eller kvinna på svenskt språk författat alster, som under spelsäsongen med framgång uppförts.

…………………………………………………………………………………………………………

Juryns sammansättning år 2019: dramatikern och regissören Bengt Ahlfors och

teaterredaktören Isabella Rothberg och Linnea Stara (ordf.) …………………………………………………………………………………………………………

Det första Boismanska pjäspriset tilldelades för hundra år sedan…

… författaren Arvid Mörne (1876–1946) och hans pjäs Fädernearvet. Mörnes pjäs om samtidens ideologiska strömningar fick sin urpremiär på Svenska inhemska teatern i Åbo under spelåret 1918–1919, och iscensattes samma spelår också på Svenska Teatern. Under spelåret fick också Alma Söderhjelms pjäs Vägen till friheten, Arne Törnudds En generalrepetition och Bror Niskas drömspel Sagan om lilla Rosenröd sina urpremiärer i Åbo och Helsingfors. Det är förstås oklart hur många amatörsällskap som samtidigt satte upp nyskrivna skådespel runtom i Svenskfinland, men antalet urpremiärer var med all säkerhet ändå betydligt lägre än vad det är idag.

Under sommaren 2018 och spelåret 2018–2019 fick nämligen 40 dramatiska texter sina urpremiärer på svenska i Finland (de är alla kartlagda och så gott som alla insamlade av Labbet r.f.). Bland urpremiärerna finns svenskspråkiga tal- och musikteaterproduktioner, hörspel, nya dramatiseringar och performanceuppföranden som gått av stapeln på institutionsteatrar, fria teatergrupper och på amatörteatrar runtom i Svenskfinland. Året innan kartlades 47 urpremiärer på svenskspråkiga teatrar och teatergrupper. 

Ifall de svenskspråkiga kvinnliga dramatikerna länge kunde räknas på en hand, skrivs dramatik idag i hög grad av kvinnor. Över hälften av de fyrtio pjästexterna är skrivna av kvinnor. Tolv texter är skrivna av män, och sex texter i samarbete med en dramatiker av annat kön. Endast elva av texterna, det vill säga under 30 %, är skrivna av dramatiker som kan betecknas som yrkesverksamma. Av dessa elva var fyra texter skrivna av personer som också själva regisserar sina texter och producerar material för en egen teatergrupp eller institutionsteater. De yrkesverksamma dramatikernas andel är därmed också i år liten bland alla de som får sina texter producerade, men vittnar alltjämt om ett vitalt teaterfält där det finns ett stort intresse för text och konceptutveckling. 

För hundra år sedan var Svenska Teatern den enda svenskspråkiga institutionsteatern i Finland. Den ambulerande Svenska inhemska teatern, som satte upp Mörnes pjäs, uppstod först följande höst som Åbo Svenska Teater, medan Wasa Teater grundades till följd av den upphörande turnéverksamheten som Svenska inhemska teatern tidigare hade stått för. Idag finns det betydligt fler spelplatser för ny dramatik. Av de fyrtio pjäserna sattes tolv upp på någon av de fem finlandssvenska institutionsteatrarna, medan 22 sattes upp av svenskspråkiga fria teatergrupper och sex av amatör- och sommarteatrar. Ansvaret för uppsättningen av ny dramatik delas av hela scenkonstfältet. 

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd har utdelat det efter lagman Toivo Johannes Boisman uppkallade Boismanska pjäspriset sedan 1919. Först tillföll priset pjäser som sattes upp på Svenska Teatern under det gångna spelåret, senare har priset också utdelats till pjäser uppsatta på andra teatrar. De tre pjäser som finns med i den här antologin har alla blivit belönade med det Boismanska priset år 2019. De är också alla resultatet av projekt som antingen skapats för att understöda ungas tillgång till konst, utvecklingen av ny dramatik eller specifikt ungas möjligheter att påverka utvecklingen av ny dramatik, och som alla delfinansierats av Svenska kulturfonden. 

Christoffer Mellgren erhöll första pris för pjäsen Att dela en kaka – Sex olika stora bitar om rättvisa, som fick sin urpremiär på Svenska Teaterns NICKEN- scen i april 2019 och var skriven uttryckligen för elever i åttonde klass som deltog i projektet Konsttestarna. Andra pris tillföll Robert Åsbacka för pjäsen Levande och döda, som fick sin urpremiär under REXIT-festivalen i maj 2019 på Teater Viirus, en festival som avslutade det tre-åriga REKO-projektet, vars målsättning var att handleda nya dramatiker och sporra dramatiskt skrivande. Tredje pris tillföll Harriet Abrahamsson och Paul Olin för deras fria dramatisering Gullivers nya resor, som hade sin urpremiär i oktober 2018 på Unga Teatern. Pjäsen som baserar sig löst på Jonathan Swifts klassiska 1700-talsroman skrevs inom projektet Ung Dramatik, vars målsättning var att producera pjäser under kollaborativa processer med barn och ungdomar. 

Stipendie- och fördelningsnämnden gav också i år Labbet r.f. i uppgift att kartlägga samtliga uruppföranden under det gångna spelåret, och att därefter utse en jury av sakkunniga för nomineringsprocessen. Ett stort tack går till dramatikern och regissören Bengt Ahlfors och teaterredaktören Isabella Rothberg för ett gediget arbete och inspirerande diskussioner i årets jury. 

Att dela en kaka – Pjäser av Christoffer Mellgren, Robert Åsbacka och Harriet Abrahamsson & Paul Olin är den andra antologin som innehåller pjäser som erhållit det Boismanska priset. Därmed kan vi, de svenskspråkiga dramatikernas intresseförening, med glädje konstatera att vi tillsammans med Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd och med stöd av Delegationen för den svenska litteraturens främjande (SLS) har fått till stånd en ny antologiserie med svenskspråkiga pjäser. Vår förhoppning är att sprida svenskspråkig dramatik i Finland och i övriga Norden, och sporra inte bara uppsättningen utan också läsningen av ny dramatik. 

Tack för de gångna hundra åren av rosor och lager till den finlandssvenska dramatiken, lagman Boisman, vi ser fram emot fler dramatiska år i samarbete med din fond. 

Helsingfors i augusti 2019
Linnea Stara

Texten är förordet till Antologin som Labbet ger ut i samband med Spelårsöppningen

ATT DELA EN KAKA
Pjäser av Christoffer Mellgren, Robert Åsbacka och Harriet Abrahamsson & Paul Olin
Boismanska pjäsantologin 2

Linnea Stara (red.)
Labbet (2019)

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close