Fem frågor till Janne Pellinen inför premiären på Att dela en kaka

19.03.2019 kl. 15:24
Janne Pellinen är juristen som blev regissör. Nu regisserar han en pjäs om rättvisa. Ett ämne han fått fundera på i båda sina yrkesroller. Vi ställde några frågor inför premiären på Christoffer Mellgrens pjäs Att dela en kaka.

1. Rättvisa är ett stort och ganska abstrakt ämne. Hur tar ni er an det?
- Vad är rättvisa? Det är en stor filosofisk fråga samtidigt som det också är högst vardagligt. Människor står hela tiden inför val där vi måste ta ställning till olika former av rättvisa.

- Jag tycker det är en bra utgångspunkt för en föreställning eftersom det finns så många olika sätt att utforska rättvisa på scenen. Olika synvinklar och moraliska dilemman.

- Jag är ju också jurist, men när jag övergick till att börja regissera märkte jag snabbt att scenen är en mycket bättre plats att utforska moral på. Det finns inga direkta svar. Är det till exempel rättvist att någon måste dö för att alla andra skall hållas vid liv. Teater är en utmärkt plats där man kan ställa frågor.

2. Pjäsförfattaren Christoffer Mellgren fick uppgiften att skriva om ämnet. Var ligger styrkan i hans text?
- I Christoffer Mellgrens fina text beskrivs fem olika infallsvinklar på ämnet rättvisa genom fyndiga exempel, eller egentligen är de sex. Den sista får publiken ta ställning till då de lämnat teatern.

- Det är teater som är skriven direkt för scenen. Där finns frågor som väcker tankar där också åskådaren får ta ett visst ansvar.

- Mellgrens text är också väldigt humoristisk. För mig som regissör är humor ett avgörande grundelement som man kan arbeta kring.  Man kan kanske tänka att ämnet rättvisa kunde vara tråkigt, men den här pjästexten är faktiskt väldigt rolig.

3. Föreställningen har ett integrerat publikarbete. Vad betyder det?
- Vi har gett utrymme för publiken att påverka genom att de får agera jury.

- Min förhoppning är att publiken skall få saker att reflektera över. Skolungdomar får ett material innan föreställningen där de får fundera kring etik, moral och rättvisa.

4. Vad är rättvisa för dig?
- Det är en process som aldrig tar slut!

5. Kan du med tre ord beskriva föreställningen.
- Lekfull, tankeväckande och filosofiskt ärlig!

Intervju: David Lindström 


LÄS MER OM PJÄSEN 
Att dela en kaka 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close