Delta i Svenska Kulturfondens publikundersökning

30.11.2017 kl. 11:50

SVENSKA KULTURFONDEN utför en publikundersökning tillsammans med de svenskspråkiga teatrarna i Finland. Syftet är att lära känna teaterns nätverk och den nuvarande och presumtiva publiken. Dina svar kan tjäna som underlag för utvecklingen av det svenska teaterlivet. Vi hoppas att du har tid att svara på några frågor. Tack på förhand!

Undersökningen pågår till 13.12. 

Till undersökningen