Tillståndet fick sin början 2016 då det under en kort tid anlände en rekordmängd asylsökande till vårt land. Många finländare anmälde sig frivilliga att hjälpa dessa nyanlända och öppnade även sina hem som tillfälliga bostäder för asylsökande. Hösten 2016 inledde Svenska Teatern ett samarbete med Refuhome, en förening som arbetar med integration, för att skapa en föreställning om dessa värdars och inneboendes liv och erfarenheter. En kort tid senare engagerades Nina-Maria Häggblom som dramatiker.

Under vårvintern 2016/2017 ordnades två workshoppar där frivilliga fick berätta om sina erfarenheter av att bo i finländska hem eller av att ha asylsökande som inneboende. Workshopparna leddes av regissören Ishmael Falke. Händelserna i pjäsen är inspirerade av dessa berättelser och erfarenheter. Materialet är inte strikt dokumentariskt, i vissa fall har händelser eller teman som återkommit i berättelserna skildrats på ett motsatt sätt, för att ge åskådaren ett nytt perspektiv på situationer som kanske redan är bekanta. 


 

 

Öppna ditt hem för pjäsläsning

Boodi Kabbani från Syrien, Hanan Sneih även hon från Syrien, Alexander Foy från Ryssland och Cecilia Paul från Finland medverkar i läsningen. Efter läsningen fungerar Ann-Louise Gauffin som diskussionsledare. Tillställningen med förberedelser, läsning och diskussion tar ca 2 timmar. Diskussionsspråket är en blandning av svenska och engelska.

Att bjuda in till en pjäsläsning är gratis och vi kan komma till alla hem i Helsingfors med omnejd.

Din bostad behöver ha ett tillräckligt stort rum för vårt team på fem personer samt publiken vars storlek du, som värd bestämmer. Bjud gärna in familj, vänner och bekanta tills det är fullt. Tidpunkt för läsningarna är kvällstid. Klockslaget kommer vi överens om sinsemellan och det kan variera beroende på värdens möjlighet.

Läsningarna passar även utmärkt för skolklasser och föreningar


 


Kontakta oss och anmäl intresse för en läsning -
det är gratis


Kontakta oss om du vill ha mera information eller för att anmäla intresse för att stå värd för en läsning till
ann-louise.gauffin[at]svenskateatern.fi

Skådespelare

Alexander
Boodi
Cecilia
Hanan

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close