Att dela en kaka

- sex olika stora bitar om rättvisa
 

Vad är rättvist? Vem avgör vad som är rättvist? Existerar rättvisa?

Vi lotsar publiken genom ett lekfullt men också allvarligt teaterbesök där vi undersöker vad rättvisa är, eller skulle kunna vara. Spännvidden på situationerna är stor, från det vardagliga till det extrema: Hur ska en kaka delas på tre utan att någon blir avundsjuk? Är det rätt att en av fyra skeppsbrutna offras för att kanske rädda de andra? 

Och hur är det med själva föreställningen? Blir det rättvist om alla bara gör som det står skrivet i manus?
 

Föreställningen är en helhet som sammanför det som oftast ses som två skilda delar - en pedagogisk del i form av för- och efterarbete och en konstnärlig del i form av en föreställning.

Christoffer Mellgrens nyskrivna pjäs Att dela en kaka tar åskådarna på en färd där de möter bland annat filosofer, spöken, publikarbetare och teaterhistoriens kändisar Ofelia och Hamlet. 


Att dela en kaka är en teaterföreställning skräddarsydd för det riksomfattande projektet Konsttestarna, som erbjuder konstupplevelser åt alla åttondeklassister. Föreställningen regisseras av Janne Pellinen.

Projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Urpremiär på NICKEN-scenen
5.4 kl. 19

Längd: ca 1 h 30 min, ingen paus
Biljett: 15 €

Textning till finska är integrerad i föreställningen


 

 

KONSTNÄRLIG PLANERING


Av CHRISTOFFER MELLGREN
Regi JANNE PELLINEN
Scenografi och kostymdesign PAULA KOIVUNEN
Ljuddesign HANNA MIKANDER
Mask och hår PIRJO RISTOLA

Publikarbete NOONA LEPPINEN
Inspicient och scenteknik JESPER KARLSSON

 

Skådespelare

Mikael
Dennis
Mitja
Hellen

Fem frågor till regissören Janne Pellinen inför premiären på Att dela en kaka

Rättvisa är ett stort och ganska abstrakt ämne. Hur tar ni er an det?

- Vad är rättvisa? Det är en stor filosofisk fråga samtidigt som det också är högst vardagligt. Människor står hela tiden inför val där vi måste ta ställning till olika former av rättvisa.

- Jag tycker det är en bra utgångspunkt för en föreställning eftersom det finns så många olika sätt att utforska rättvisa på scenen. Olika synvinklar och moraliska dilemman.

- Jag är ju också jurist, men när jag övergick till att börja regissera märkte jag snabbt att scenen är en mycket bättre plats att utforska moral på. Det finns inga direkta svar. Är det till exempel rättvist att någon måste dö för att alla andra skall hållas vid liv. Teater är en utmärkt plats där man kan ställa frågor.

Pjäsförfattaren Christoffer Mellgren fick uppgiften att skriva om ämnet. Var ligger styrkan i hans text?

- I Christoffer Mellgrens text beskrivs fem olika infallsvinklar på ämnet rättvisa genom fyndiga exempel, eller egentligen är de sex. Den sista får publiken ta ställning till då de lämnat teatern.

- Det är teater som är skriven direkt för scenen. Där finns frågor som väcker tankar där också åskådaren får ta ett visst ansvar.

- Mellgrens text är också väldigt humoristisk. För mig som regissör är humor ett avgörande grundelement som man kan arbeta kring.  Man kan kanske tänka att ämnet rättvisa kunde vara tråkigt, men den här pjästexten är faktiskt väldigt rolig.

Föreställningen har ett integrerat publikarbete. Vad betyder det?

- Vi har gett utrymme för publiken att påverka genom att de får agera jury. Min förhoppning är att publiken skall få saker att reflektera över. Skolungdomar får ett material innan föreställningen där de får fundera kring etik, moral och rättvisa.

Vad är rättvisa för dig?

- Det är en process som aldrig tar slut!

Kan du med tre ord beskriva föreställningen.

- Lekfull, tankeväckande och filosofiskt ärlig!

Intervju: David Lindström

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close