SKOLOMBUD / DAGISOMBUD

 

Denna sida är riktad till dig som är skol- eller dagisombud på Svenska Teatern.

Ifall du inte är ett ombud, men vill vara en del av vårt nätverk, ta kontakt med oss:

Försäljningskoordinator i gruppbokningen Anne Kaukonen anne.kaukonen(a)svenskateatern.fi 
Publikarbetare Noona Leppinen, noona.leppinen(a)svenskateatern.fi 
Eller ring oss via växeln, tel. 09 616 211.

Förmåner för skol och dagisombud (pdf). 

BILJETTER

Som skol- och dagisombud har du en egen kontaktperson i Svenska Teaterns gruppbokning. Ring Anne på numret (09) 61 621 254 för bokningar. 

När du som ombud hämtar en grupp bestående av
20 eller fler får du 1 fribiljett i bokningen
50 eller fler får du 2 fribiljetter
75 eller fler får du 3 fribiljetter
100 eller fler får du 4 fribiljetter

Fråga efter specialpriser för skolgrupper! 

PUBLIKARBETE

Svenska Teatern jobbar aktivt med olika publikarbetsprojekt under hela spelåret. Teatern skapar produktionsspecifika och fortgående publikarbetsprodukter. Det kan till exempel vara dramaverkstäder, diskussionstillfällen och föreläsningar, studiematerial, guidningar och skräddarsydda paket för olika grupper.

Allt publikarbete är gratis för våra skol- och dagisombud. Noona ger dig gärna tilläggsinformation, noona.leppinen(a)svenskateatern.fi 

STUDIEMATERIAL

Allt studiematerial är gratis för våra skol- och dagisombud. För mera information om studiematerial, vänligen kontakta publikarbetare Noona, noona.leppinen(a)svenskateatern.fi 

GUIDNINGAR

Upplev Svenska Teatern på ett annorlunda sätt genom att beställa en guidning som tar dig bakom scenen och till utrymmen du som publik annars inte får uppleva. 

Guidningarna är gratis för våra skol- och dagisombud. Om du är intresserad av en guidning på teatern kontakta vår publikarbetare.

Läs om mer om guidningar på teatern

GENREP

Vill du som ombud se ett genrep för att kunna förbereda ett teaterbesök för din grupp? Eller är ni intresserade av att komma på ett genrep med gruppen? 

Då kan du vara i kontakt med Anne (09) 61 621 254

 

 

I Would Prefer Not To

STUDIEMATERIAL

Till föreställningen erbjuds ett studiematerial riktat till studerande på andra stadiet. Materialet består av dramapedagogiska uppgifter som kan användas innan teaterbesöket som förberedelse och inkörsport till föreställningen samt efterarbetsuppgifter som fokuserar på att fördjupa föreställningsupplevelsen och ge verktyg för att analysera teaterupplevelsen. 

I studiematerialet behandlas teman som 

- identitet och hur vi skapar våra identiteter
- begreppet solidaritet, socialt ansvar och inkludering/exkludering
- passivt motstånd 
- offentlighet/privat

Materialet kan användas över ämnesgränserna och passar bra för undervisning i modersmål, samhällslära och filosofi men också finska då språket och språklig identitet är ett tema i föreställningen. Materialet finns tillgängligt från och med 24.1.2018.

Kontakta vår publikarbetare Noona Leppinen noona.leppinen(at)svenskateatern.fi för mer information.

Stockmann, Stockmann

STUDIEMATERIAL

Vi erbjuder ett studiematerial riktat till elever på åk 9 och studerande på andra stadiet med fokus på att undersöka form och stilart samt analys av en teaterupplevelse. Kan beställas av teaterns publikarbetare fr.o.m 16 februari

 

Hans och Greta

Premiär 28.10.2018 på Stora scenen

DRAMAPEDAGOGISK VERKSTAD

Till föreställningen erbjuds ett publikarbetspaket i form av en dramapedagogisk verkstad och ett studiematerial som pedagogerna kan använda sig av i klassrummet. För- och efterarbetet passar för elever i årskurserna 0-6.

I publikarbetet behandlas
- tematiken från berättelsen om Hans och Greta
- sagoklassiker
- teatern som konstform

Det skriftliga materialet kan användas över ämnesgränserna. Vi erbjuder ett begränsat antal verkstäder. Kontakta teaterns publikarbetare Noona Leppinen för mer information.