VÅREN 2018

 För detaljerad beskrivning av publikarbetets former, skrolla neråt.
Vänligen boka alltid verkstäder på förhand av teaterns publikarbetare. 

HELA VÅREN

I WOULD PREFER NOT TO
Studiematerial riktat till studerande på andra stadiet.
Tematik: identitet, empati, passivt motstånd, socialt ansvar. Materialet innehåller uppgifter som används som för-och efterarbetsmaterial i anknytning till föreställningen. Materialet kan nu beställas från teatern. 

KURS: FRÅN TEXT TILL SCEN
Kursen är för dig som vill fördjupa ditt teaterintresse. Kursen har startat hösten 2017 och fortsätter under ledning av dramaturg Christoffer Mellgren under våren 2018. Kursen arrangeras i ett samarbete med Helsingfors Arbis.

 

MARS

Torsdag 15.3 Pjäsintroduktion Stockmann,Stockmann

APRIL

Måndag 9.4.Pjäsintroduktion En man som heter Ove  

Torsdag 12.4 Pjäsintroduktion Stockmann,Stockmann

Lördag 14.4 TeaterBrunch Under klockan- Galna Dagar och svindlande tider! Forskningschef och dosent Minna Sarantola-Weiss föreläser om varuhuset som fenomen varefter vi avnjuter en riklig brunchbuffé. Brunchen fortsätter med föreställningen Stockmann,Stockmann. Paketpris 52€. OBSERVERA att biljetterna endast kan bokas via teaterns biljettkassa. 

MAJ

 

PUBLIKARBETSFORMER

 

Pjäsintroduktion korta (ca 20 min) introduktioner till kvällens pjäs med start 40 minuter innan föreställningen börjar. Vi öppnar upp kontext och form för aktuell pjäs och ger nycklar för att fördjupa föreställningsupplevelsen. Samtalen är alltid gratis och kräver ingen förhandsanmälan. 

Föreställningssamtal är tillställningar där publiken i samband med en föreställning kan ta del av ett samtal med arbetsgruppen.  Vi samtalar om och kring den aktuella pjäsen. Samtalen är alltid avgiftsfria och kräver ingen förhandsanmälan. 

verkstäder jobbar vi med deltagande metoder där åskådaren får behandla en pjäs genom konkreta, konstnärliga och pedagogiska övningar. Verkstäder kan vara såväl för- som efterarbete till en pjäs. Verkstäderna bokas alltid i förväg av publikarbetaren och är knutna till föreställningar på repetoaren. 

TeaterBrunchen är ett programpaket bestående av en föreläsning, diskussion eller paneldebatt med pjäsaktuellt tema och pjäsaktuella gäster. Efter detta avnjuts en riklig buffébrunch i teaterns publikfoajé. Evenemanget avslutas med föreställning. I regel ordnar vi en TeaterBrunch under hösten och en under våren. Biljetter till brunchevenemanget kan endast bokas via teaterns biljettkassa. 

Till valda pjäser erbjuds studiematerial som oftast riktar sig till grupper. Studiematerialen innehåller övningar och frågor som förbereder gruppen innan teaterbesöket samt ger verktyg för efterbehandling. Studiematerial beställs via publikarbetaren 

Familjelördag är ett roligt och deltagande program för hela familjen i anknytning till en barn- eller familjeföreställning. Med konstens olika medel får deltagarna pröva på och skapa t ex en handdocka, en teatermask eller annat som har ankytning till pjäsen i tur. Deltagarna ser föreställningen efter verkstaden. Pris 5-10€/barn (beroende på verkstadens innehåll)  samt teaterbiljettens pris. Vuxna deltar gratis, men behöver en egen teaterbiljett.

DETTA HAR HÄNT UNDER HÖSTEN

TeaterBrunch TRO 
Från text till scen - Kursen är för dig som vill fördjupa ditt teaterintresse.
Höstlovsläger för barn på åk 1-4 
Introduktioner och publiksamtal till samtliga höstens pjäser