VÅREN 2019

 För detaljerad beskrivning av publikarbetets former, se högerbalken.
Vänligen boka alltid verkstäder på förhand av teaterns publikarbetare. 

 

VÅREN 2019

Dramaverkstad Hans och Greta Erbjuds för grupper under hela spelperioden, se mer info HÄR.

MARS

Vecka 10 firar teatern kvinnoveckan med programutbud hela veckan. Vi erbjuder bland annat på en afton med stärkande musik och poesi under enn Post #metoo-afton samt gratis sagostunder torsdag 7.3  och fredag 8.3. Läs mer HÄR 

Fredag 8.3 kl 18.20 Pappan Pjäsintroduktion i AMOS-foajé.

Onsdag 27.3 Pappan Föreställningssamtal direkt efter föreställningen  inne i salongen tillsammans med ensemblen.

APRIL

Måndag 15.4. kl 18.30 (sve) |  17.00 (fi)  Öppen guidning 5€/biljett se mer info HÄR

MAJ

UPPDATERAS

 

PUBLIKARBETSFORMER

Vi diskuterar gärna närmare behov eller önskemål som stödjer dig och din grupp i teaterbesöket. Kontakta teaterns publikarbetare för mer information. 

Pjäsintroduktion korta (ca 20 min) introduktioner till kvällens pjäs med start 40 minuter innan föreställningen börjar. Vi öppnar upp kontext och form för aktuell pjäs och ger nycklar för att fördjupa föreställningsupplevelsen. Samtalen är alltid gratis och kräver ingen förhandsanmälan. 

Föreställningssamtal är tillställningar där publiken i samband med en föreställning kan ta del av ett samtal med arbetsgruppen.  Vi samtalar om och kring den aktuella pjäsen. Samtalen är alltid avgiftsfria och kräver ingen förhandsanmälan. 

verkstäder jobbar vi med deltagande metoder där åskådaren får behandla en pjäs genom konkreta, konstnärliga och pedagogiska övningar. Verkstäder kan vara såväl för- som efterarbete till en pjäs. Verkstäderna bokas alltid i förväg av publikarbetaren och är knutna till föreställningar på repetoaren. 

Till valda pjäser erbjuds studiematerial som oftast riktar sig till grupper. Studiematerialen innehåller övningar och frågor som förbereder gruppen innan teaterbesöket samt ger verktyg för efterbehandling. Studiematerial beställs via publikarbetaren 

Familjelördag är ett roligt och deltagande program för hela familjen i anknytning till en barn- eller familjeföreställning. Med konstens olika medel får deltagarna pröva på en teaterverkstad eller skapa t ex en handdocka, en teatermask eller annat som har ankytning till pjäsen i tur. Pris 5-10€/deltagare (beroende på verkstadens innehåll)  samt teaterbiljettens pris. 

 

 

 

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close