Välkommen att delta i teaterns publikarbete!

Aktuella evenemang och projekt hittar du under fliken Kringprogram

Vad är publikarbete?

Teaterns publikarbetsprogram är en omfattande palett av program som fördjupar och breddar teaterbesöket. Publikarbete är  till exempel evenemang, workshops, diskussioner och kulissturer, som ökar på  teaterintresset och är kopplade till teaterns program. Det kan också utgå ifrån scenkonst i stort och skapa tillfällen där publiken själv blir konstnärer. Publikarbete är inkluderande och riktar sig till en bred målgrupp,  allt från den med mindre erfarenhet av teater till den teaterbitna allätaren, ensam eller i grupp. Vi erbjuder kringprogram på alla våra tre scener.

Under spelåret 2018-19 kommer publikarbetet att innefatta såväl specifika projekt för barn och ungdomar som öppna tillfällen där alla teaterintresserade är välkomna att delta.

 

Vid beställning arrangeras även rundturer i teaterhuset för grupper. En privat guidning kostar 8€/person (minimi 5 deltagare)  och skall  alltid beställas i förväg via teaterns publikarbetare. Vänligen observera att guidningar ordnas i mån av möjlighet med hänsyn till teaterns arbete med produktioner. 

VÅRENS PROGRAM


Jag heter Noona Leppinen och är teaterns ansvariga publikarbetare. 
Du når mig via epost: noona.leppinen(A)svenskateatern.fi eller genom att ringa via teaterns växel.

Från mars 2019 har teatern glädjen av att ha en till publikarbetare med ansvar för publikarbete riktat till den finskspråkiga publiken. Du når Juulia Salonen via e-post på juulia.salonen(a)svenskateatern.fi eller via teaterns växel. 

Foto (C) N.Boussir

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close