Välkommen att delta i teaterns publikarbetsprogram Teater +

Aktuella evenemang och projekt hittar du under fliken Kringprogram

Teaterns kringprogram Teater+ är en omfattande palett av program som fördjupar och breddar teaterbesöket. Vi erbjuder kringprogram på alla våra tre scener. Vårt publikarbete riktar sig till teaterbesökare i alla åldrar och är anpassat för olika syften beroende på föreställningen. Under spelåret 2017-18 kommer publikarbetet att innefatta såväl specifika projekt för barn och ungdomar som öppna tillfällen där alla teaterintresserade är välkomna att delta. Vid beställning arrangeras även rundturer i teaterhuset för grupper. En guidning kostar 50€/grupp och skall  alltid beställas i förväg via teaterns publikarbetare. Vänligen observera att guidningar ordnas i mån av möjlighet med hänsyn till teaterns arbete med produktioner. 

HÖSTENS PROGRAM


Jag heter Noona Leppinen och är teaterns publikarbetare. 
Du når mig via epost: noona.leppinen(A)svenskateatern.fi eller genom att ringa via teaterns växel.

 

 

 

Foto (C) N.Boussir