Priset Skillnaden

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd utdelar i höst för femte gången teaterpriset SKILLNADEN. 

Priset tilldelas en person eller grupp, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak.

Nu är det dags att nominera en ny pristagare. Var med och föreslå!
Ifall du nominerar en grupp bör det i nomineringen framgå vilka personer som ingår i gruppen eftersom priset endast kan delas ut till fysiska personer.

Nominera via formuläret här nedan senast 15.10.2022.

Prissumman, som under åren 2018-2021 varit 10.000 euro, har en del år delats mellan två pristagare. Priset delas ut från avkastningen på Gerda Wredes och Runar Schaumans fond.

 

Skriv siffran 1 med bokstäver:

Pristagare 2020

Sonja Ahlfors och Joanna Wingren
i Teatergruppen Blaue Frau

Stipendie- och fördelningsnämndens motivering:

Sonja Ahlfors och Joanna Wingren i Teatergruppen Blaue Frau har väckt förtjusning och förfäran i Finland och Norden i mer än femton år. Deras scenkonst berör och provocerar publiken.

Blaue Frau har fört in feminism och gränsöverskridande scenkonst på det finlandssvenska teaterfältet och anknutit det till en europeisk intellektuell och konstnärlig kontext långt före MeToo.
Ahlfors och Wingren gör en skillnad genom att inte vara rädda för att kritisera och ifrågasätta, och att själva exponera sig.

SE VIDEO FRÅN UTDELNINGEN

Pristagare 2019 -
Mikaela Hasán och Christel Pettersson


Stipendie- och fördelningsnämnden tilldelade Mikaela Hasán och Christel Pettersson priset Skillnaden 2019 med följande motiveringar:

Mikaela Hasán tilldelas priset SKILLNADEN för sitt såväl unikt personliga som mångsidiga arbete för scenkonsten på svenska och andra språk i Finland. Genom att själv inte göra skillnad på vare sig människor eller förutsättningar, har Hasán gjort stor skillnad i produktioner och projekt i allt från de minsta till de största rummen. I Hasáns teater är lyssnande, inkludering och gränsöverskridande arbete genuina förutsättningar för det konstnärliga skapandet.

Christel Pettersson tilldelas priset SKILLNADEN  för sitt mångåriga arbete som teaterkritiker på Svenska Yle.
Pettersson har under sin karriär haft en imponerande förmåga att i recension efter recension närma sig varje verk utifrån dess egenart, att kärnfullt verbalisera det som ofta verkat omöjligt att fånga i ord och att aldrig ge avkall på ett etiskt förhållningssätt till sitt yrke.
Denna förmåga har gjort henne till en djupt respekterad kritiker på det finländska teaterfältet.

I expertgruppen/juryn 2019: Cefisto, Konstuniversitetets teaterhögskola, Lust r.f., Labbet r.f., Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f samt Artistföreningen vid Svenska Teatern

Carl Gustav Wentzel var den första att få priset SKILLNADEN 2018 - prissumman var 10.000 euro

LÄS ARTIKEL

 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close