Har du skrivit en pjäs?

Eller har du en idé på en föreställning?
 

Svenska Teaterns dramaturgiat planerar teaterns repertoar och övriga evenemang.
Vi tar gärna emot nya idéer och läser alla förslag som skickas in.

Vi tar emot:

 • Pjäsmanus
 • Föreställningskoncept
 • Förslag på gästspel och andra evenemang


Nedan hittar du instruktioner på hur du kan skicka oss din idé.

Manus & föreställningskoncept

Skicka ditt förslag till adressen dramaturgiatet@svenskateatern.fi där du kort (max 1 A4) presenterar:

 • Dig själv eller din arbetsgrupp 
 • Ett synopsis eller dylik beskrivning på det centrala innehållet
 • Centrala teman
 • Varför du tycker att denna pjäs/detta projekt är viktigt just nu.
 • Varför du tycker att pjäsen/projektet skulle passa på Svenska Teatern.


Bifoga ev. manus som PDF-bilaga till ditt mejl. Om du bifogar ett manus du själv skrivit ser vi gärna att du inkluderar följande information i bilagan:

 • Pjäsens namn eller arbetstitel
 • Ditt namn, och namnet på ev. agentur som bevakar pjäsens rättigheter
 • En lista över alla karaktärer i pjäsen
 • Ett kort synopsis av pjäsens handling (max en 1/4 A4)
 • Produktionshistoria (I vilket skede är texten? Är detta en tidig version eller har pjäsen uppförts någon annanstans tidigare?)


Gästspel & andra evenemang

Skicka ditt förslag till adressen dramaturgiatet(at)svenskateatern.fi  där du kort (max 1 A4) presenterar:

 • Din arbetsgrupp eller organisation
 • Ett synopsis eller dylik beskrivning på projektets centrala innehåll
 • Centrala teman
 • Varför du tycker att just detta projekt är viktigt just nu.
 • Varför du tycker att projektet skulle passa på Svenska Teatern.

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close