Svenska Teatern
Norra esplanaden 2
00130 Helsingfors

Höger ingång via Södra Esplanaden
Vänster ingång via Norra Esplanaden