Företagsbesök på Svenska Teatern

Enkät för företagsprodukter/Yrityskysely

Hjälp oss utveckla våra företagstjänster genom att fylla i den här enkäten. Mellan alla som svarat lottar vi ut 2 x 2 biljetter till vårens Evigt ung föreställningar. Auta meitä kehittämään meidän yrityspalvelut täyttämällä kyselyn. Kaikkien osallistujen kesken arvomme 2 x 2 lippu kevään Evigt ung-esityksiin.

* indikerar obligatoriska fält

Fyll i din e-postadress ifall du vill delta i utlottningen/Täytä sähköpostiosoitteesi jos haluat osallistua arvontaan.
Vad är du intresserad av/Mistä olet kiinnostunut?*
Du kan välja hur många du vill/Voit valita niin monta kiinnostuksen kohdetta kuin haluat
Textning/Tekstitys
Välj ifall du behöver textning/Valitse tekstitys, jos haluat saada sen jollain kielistä
Vilken sorts behov har ni/Minkä tyyppisiä tarpeita teillä on?*
Här kan du fritt skriva in önskemål eller behov, eller annan hälsning till teatern/Tähän voit vapaasti kirjoittaa toivomuksia tai tarpeita, tai vapaamuotoinen tervehdys teatterille
Villkor / Ehdot
https://svenskateatern.fi/utlottningsregler/ https://svenskateatern.fi/fi/arvontasaannot/
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.