TEATERCHEF JOHAN STORGÅRD


 

Johan Storgård, född 1964, är skådespelare och teaterchef. Han har innehaft ett flertal roller i inhemska teaterpjäser samt inhemska och utländska filmer och tv-serier. Storgård efterträdde Lars Svedberg som teaterchef för Svenska Teatern i Helsingfors 2002.  Till utbildningen är Johan teaterkonstmagister och han var en av initiativtagarna och grundarna till teater Viirus i slutet av 1980-talet.

 

2017 - Ett år av jubileum
 

Verksamhetsåret 2017 är speciellt på flera sätt. Finland fyller 100 år och Svenska Teatern fyller 150 år. Finland som officiellt är en tvåspråkig nation och Svenska Teatern som är landets svenskspråkiga nationalscen har under sin tid av självständighet och existens genomgått många faser av allt från födslovåndor, brand och krig till segrar, erkännande och kulturell framgång. Både nationen som teatern har byggts upp av människor som haft en gemensam ambition att skapa ett hem för social välfärd och kommunikation.

Garantiföreningen för Svenska Teatern har ända sedan den grundades 1867 genomgående på svenska erbjudit sin publik en bred repertoar av teaterkonst innefattande klassisk-, ny dramatisk-, musik- och barnteater. På samma sätt har Finland sedan nationen utropade suveränitet och självständighet hösten 1917 utvecklats till en framgångsrik välfärdsstat där kulturen, vid sidan av demokrati, social och hälsovård, utbildning och försvar definieras som en central del av samhällets byggstenar. 

Teaterkonsten ligger oss finländare nära om hjärtat. Detta bekräftas av det breda nationella utbudet av statligt och lokalt understödda teatrar och teatergrupper. Med anledning av att både Finland och Svenska Teatern nu fyller jämna år vill jag å hela teaterns personals vägnar gratulera dessa båda, som genom tider av utmaningar ändå alltid lyckats bevara sina värderingar och mål att erbjuda trygga förhållanden för dialog, socialitet och kultur.

Allt detta firar vi under 2017 på Svenska Teatern därför med ett sprakande fyrverkeri av uppsättningar, diskussioner och evenemang. För så länge vi för en dialog över rampen för en intresserad och engagerad publik så håller vi alla fanan högt för både språk, kultur, sociala och mänskliga värderingar.

Välkomna till firandet av Svenska Teatern och Finland

Johan Storgård

Teaterchef

 

 

 

TIDIGARE TEATERCHEFER

Lars Svedberg 1996-2002

 

Georg Dolivo 1987-1996

 

Jack Witikka 1982-1987

 

Carl Öhman 1963-1982

 

Runar Schauman 1954-1963

 

Nicken Rönngren 1919-1954