Biljetter: +358 (0)9 6162 1411 • Grupper: +358 (0)9 6162 1433
 
 

 

Den fast anställda personalens storlek är omkring 100 personer, av dem är 20 skådespelare. Resten av personalen utgörs av personer som arbetar med administration och marknadsföring eller som snickare, sömmerskor, tekniker, rekvisitörer, dramaturger, scenografer, biljettkassor etc. Teatern engagerar också flera frilansartister, regissörer och personer på kortare tidsbundna kontrakt. Teaterns föreställningar ses av mellan 60 000 och 80 000 personer per spelår. 
 

Alla anställda nås på fornamn.efternamn@svenskateatern.fi

Ring via vår växel och be dem koppla till den du söker:
+358 (0)9 6162 11

 

Saat yhteyttä tavoittelemaasi henkilöön lähettämällä sähköpostia etunimi.sukunimi@svenskateatern.fi, tai soittamalla vaihteeseen: +358 (0)9 616211. 


# Anställda som markerats med grå text är antingen tjänst-, föräldra- eller alterneringslediga

# Työntekijä jonka nimi on kirjoitettu harmaalla tekstillä on joko vuorottelu-, vanheimpain- tai virkavapaalla

 

Teaterledningen • Teatterin johto

Teaterchef • Teatterinjohtaja

Johan Storgård
Förvaltningschef • Hallintojohtaja
Stina Lindroos
Produktionschef • Tuotantojohtaja
Göran Michelsson
Marknadsföringschef • Markkinointijohtaja Thomas Forsström
   

Skådespelare • Näyttelijät

 
  Mikael Andersson
  Thomas Backlund
  Max Forsman
  Marcus Groth
  Sophia Heikkilä
  Patrick Henriksen
  Anna Hultin
  Simon Häger
  Sue Lemström
  Veronika Mattsson
  Kristofer Möller
  Cecilia Paul
  Maria Sid
  Mitja Sirén
  Kent Sjöman
  Hellen Willberg
  Birthe Wingren
  Niklas Åkerfelt
   

Dramaturger • Dramaturgit

 

Dramaturg Dramaturgi

Christoffer Mellgren (ledig)

Dramaturg • Dramaturgi Julian Garner
Dramaturg • Dramaturgi Linnea Stara
Publikarbetare • Yleisötyöntekijä Noona Leppinen
   

Administration • Hallinto

 
Förvaltningschef • Hallintojohtaja Stina Lindroos
Controller Eva Buss
Löneräknare • Palkanlaskija Amy Albrecht (ledig)
Löneräknare • Palkanlaskija Anders Derefalk
Bokförare • Kirjanpitäjä Kristina Heikel
   
It-ansvarig • It-vastaava Tomas Grönvall
   
Teaterledningens sekreterare/arkivarie •
Teatterijohdon sihteeri/arkistonhoitaja
Frida Staffans
Intendent Richard Siivonen
   

Marknadsföring, information & försäljning

Markkinointi, tiedotus ja myynti

 
Marknadsföringschef • Markkinointijohtaja Thomas Forsström
Informatör och marknadsföringsplanerare • Tiedottaja ja markkinointisuunnittelija Ellen Ödahl
Ansvarig försäljningskoordinator 
Vastaava myyntikordinaattori
Laura Vuori

Försäljningskoordinator•
Myyntikordinaattori

Gun Finne

Försäljningskoordinator • Myyntikordinaattori Anne Nickström
Biljettförsäljare • Lipunmyyjä

Joanna Brenner

Biljettförsäljare • Lipunmyyjä Marie Perret
Biljettförsäljare • Lipunmyyjä Fredrik Gräsbeck
   

Reception och växel •
Vastaanotto ja vaihde

Nanne Lindroos
   

Produktion • Tuotanto

 
Produktionschef • Tuotantojohtaja Göran Michelsson
Produktionsplanerare • Tuotantosuunnittelija Tiina Aho
Produktionskoordinator • Tuotantokordinaattori Caroline von Knorring
Inspicient • Järjestä Lina Jonasson
Inspicient • Järjestäjä Ann-Louise Lönnquist
Rekvisitör • Tarpeistonhoitaja Milla Hietanen (ledig)
Rekvisitör • Tarpeistonhoitaja Antti Hosia
Rekvisitör • Tarpeistonhoitaja Andreas Müller-Liebenau
Rekvisitör • Tarpeistonhoitaja Tuomas Kyrö

Projektkoordinator • Nicken NU

Projektikoordinaattori

Riikka Wallin

Teknisk koordinator • Nicken NU

Tekninen koordinaattori

Laura Siironen
   

Scenteknik • Näyttämötekniikka

 
Scenteknisk chef •
Näyttämötekninen päällikkö 
Keijo Viitala
Scenmästare • Näyttämömestari Mikael Forss
Scenmästare • Näyttämömestari Jari Hilke
Scenmästare • Näyttämömestari Jouni A. Syrjä
Huvudoperatör • Pääoperaattori Hans Ekman
Scentekniker • Näyttämöteknikko Jouni Pöyhönen
Scentekniker • Näyttämöteknikko Jari Jaakkola
Scentekniker • Näyttämöteknikko Juha-Pekka Myllymäki
Scentekniker • Näyttämöteknikko Pasi Nevalainen
Scentekniker • Näyttämöteknikko Totte Sjöman

Pyrotekniker • Pyroteknikko

Jonas Runeberg
   

Ljus och ljud • Valo ja ääni

 

Planerande ljusmästare (avdelningens förman) Valomestari (osaston esimies)

Robert Ahlbäck
Planerande ljusmästare • Valomestari Tom Kumlin

Ljustekniker • Valoteknikko

 

AV-tekniker • AV-teknikko

Mats Forss
Ljudmästare • Äänimestari Andreas Lönnquist
Ljudplanerare • Äänisuunnittelija Hanna Mikander
Ljudtekniker • Ääniteknikko Anton Lindblom
Yngre ljudmästare Nuorempi äänimestari Janne Sivonen
   
   

AMOS-scenen • AMOS-näyttämö

 
Inspicient • Järjestäjä Ann-Mari Skrabb
Inspicient • Järjestäjä Christoffer Österlund
Scenteknisk förman  
Näyttämötekninen esimies
Henrik Mickelsson
Ljudtekniker • Ääniteknikko Tom Laurmaa
   

Scenografiateljé • Lavastamo

 
Scenograf • Lavastaja Erik Salvesen (ledig)
Dekormålare • Lavastemaalaaja Kristiina Erla
Dekormålare • Lavastemaalaaja

Nina Swens

Attributmakare • Tarpeistonvalmistaja Annette Koskinen
Möbeltapetserare • Huonekaluverhoijlija Olga Mäkelä
   

Snickeri och metallverkstad • Puuverstas ja metallipaja

 

Teknisk planerare • Tekninen suunnittelija 

Maija Michelsson

Snickare • Puuseppä

Neil Tommos

Snickare • Puuseppä Markus Toivanen

Markus Toivanen

Metallarbetare

Sasu Korander
   

Kostymateljé • Puvusto

 
Avdelningens förman • Osaston esimies Kaisa Rautakoski
Sömmerska • Ompelija Zita Jokilahti
Sömmerska • Ompelija Anu Kalervo
Sömmerska • Ompelija Henni Siltaniemi
Sömmerska • Ompelija Kaisu Vanhanen
Skräddare • Vaatturi Kalle Laine
Påklädare • Pukija Pirjo Heponiemi
Påklädare/klädvårdare • Pukija/pukuhuoltaja Anne Mustarastas
Påklädare/klädvårdare • Pukija/pukuhuoltaja Taru Hahle
   
   

Mask och frisyr • Maski ja hiukset

 
Avdelningens förman • Osaston esimies Pirjo Ristola
Perukmakare • Peruukkivalmistaja Tanja Hynninen
Frisör & maskör • Kampaaja & maskeeraaja

Leena Junttila (ledig)

Maria Karhu

   

Vaktmästare • Vahtimestarit

 
Övervaktmästare • Ylivahtimestari Arto Puranen
   

Städare • Siivous

 
Städare Gustavo Feria Garcia
Städare Mark Johnson
Städare Samuel Hagan
Städare Victoria Porra
Städare Pobrina Quadros Fernandes
   

 Ace-production

 
VD  Toimitusjohtaja Johan Storgård
Producent / Manager Tanja Ljungqvist (ledig)
  Hongjia Qi